Menu Zamknij

mechanizmy finansowe

Tag odnosi się do artykułów, w których poruszamy piszemy o różnych narzędziach strategicznych, które mają charakter finansowy np. dotacjach na małą retencją itp.

krajobraz wiejski

Zdrowa rzeka, czyli jaka?

Tym razem przyjrzymy się roli rzek na terenach wiejskich w zapobieganiu powodzi i suszy. Czy uregulowana rzeka zmniejsza ryzyko powodzi? Nie. Czy sprzyja suszom? Tak. Pokażemy Wam, że nieuregulowana rzeka lub…

W tle padający deszcz na roślinę w prawej części obrazu. Z przodu napis OSTRÓW ŁAPIE DESZCZ 90 000 ZŁOTYCH - nabór wniosków od 11 czerwca do 1 lipca

Ostrów łapie deszcz po raz drugi

Od 11 czerwca do 1 lipca można ubiegać się o dotację w Ostrowie Wielkopolskim. W budżecie miasta zostało zabezpieczone 90 tys. zł na ten cel, z czego indywidualni mieszkańcy mogą uzyskać dotację…

Bielsko-Biała łapie deszcz

Do 30 czerwca mieszkańcy i mieszkanki Bielska-Białej mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację inwestycji mających na celu ochronę środowiska. Oferta obejmuje także właścicieli ogrodów działkowych!

Toruń łapie wodę!

13 lipca ruszył program udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych – pilotażowe zadanie na rok 2020.

Programy dofinansowań na retencję dla gmin

Programy dotacyjne to nie tylko gminne inicjatywy, wspierające indywidualne gospodarstwa domowe. Do walki z szerzącą się suszą wkraczają także ogólnopolskie programy oraz wojewódzkie inicjatywy. Z ofert przedstawionych poniżej skorzystać mogą gminy.

Gdańsk zbiera deszczówkę

W Gdańsku znajdziecie dwie oferty dotacji na zagospodarowanie wód opadowych. Pierwsza z nich to dotacja na zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń rozsączających, do wód lub…

Po(d)lej deszczem w Sosnowcu

„Po(d)lej deszczem w Sosnowcu” to program dotacji skierowany do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta.

Stop suszy w Piasecznie

26 lutego 2020 r. Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód…

Warszawa chwyta wodę!

Od października 2019 r. w Warszawie działa program „Warszawa chwyta wodę!”. Do maja 2020 roku złożono już ponad 500 wniosków o dofinansowanie obiektów małej retencji.

Wrocław łapie deszcz!

W sierpniu 2019 r.  miasto Wrocław uruchomiło program „Złap deszcz”, który ma zachęcić właścicieli działek do współtworzenia ekologicznego miasta. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem mieszkańców, ponieważ dofinansowanie może wynieść do 80%, przy…

Dotacje na retencję w Krakowie

Do 2019 roku Krakowianie mogli ubiegać się o dofinansowanie wynoszące do 50% kosztów na realizację zadania, lecz o kwocie nie większej niż 5 tys. zł. Od 2020 roku dotacja może wynieść 80% kosztów…

Dotacje na retencję dla mieszkańców!

Zmiany klimatu coraz silniej oddziałują na jakość życia w mieście. Wahania temperatur, tworzenie się wysp ciepła, intensywne opady deszczu i związane z nimi miejscowe podtopienia czy długotrwałe susze stały się…

Opłata za zmniejszenie retencji krajobrazowej

Obowiązująca od stycznia Ustawa Prawo Wodne wprowadza wiele zmian. Największa z nich to powołanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Prócz zmian instytucjonalnych, ustawa wprowadza również kilka dodatkowych opłat.

Deszczówka ma swoją cenę!

Zgodnie z nowelizacją Ustawy Prawo Wodne obowiązującą od 1 stycznia 2018 gminy mają obowiązek pobierania od mieszkańców podatku od uszczelnienia terenu. Potocznie nazywany podatkiem od deszczówki ma stanowić rekompensatę, za zmniejszenie naturalnej…

Zarządzanie Zielenią w Berlinie

Władze Berlina przyjęły dyrektywę, że na każdego berlińczyka powinno przypadać 6 m kw. zieleni i 1 m kw. placu zabaw w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Jak zarządzana jest zieleń w Berlinie?

Woda w mieście, Fundacja Sendzimira (2014)

Praktyczny poradnik dotyczący zarządzania wodą w mieście, zwłaszcza wodami opadowymi. Wskazuje na konieczność zintegrowanego podejścia do problemu, uwzględniając też szczegółowe wskazówki dotyczące możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych.

Zielone dachy w polskich warunkach

Promowanie rozwiązań korzystnych z punktu widzenia środowiska przyrodniczego staje się coraz częściej istotnym aspektem polityki miejskiej w wielu polskich samorządach. Naturalnym i niezbędnym elementem takich przedsięwzięć jest zapewnienie…