Aktualności

Błonia Niepołomickie – zielone płuca miasta i świetny przykład rozwiązań opartych na przyrodzie

Na obszarze Metropolii Krakowskiej, która jest partnerem Fundacji Sendzimira w projekcie INTERLACE, z powodzeniem wdrażane są rozwiązania oparte na przyrodzie. Błonia Niepołomickich i woonerf w Podłężu to świetne przykłady jak zapewniać usługi ekosystemów i kreować atrakcyjne, wielofunkcyjne przestrzenie publiczne. Czytaj dalej „Błonia Niepołomickie – zielone płuca miasta i świetny przykład rozwiązań opartych na przyrodzie”

Kontakt z dziką przyrodą w mieście. Rosnąca popularność ekosystemów nad Wisłą w Warszawie

Jak mieszkańcy miasta postrzegają dolinę rzeczną? I jak z niej korzystają? To niektóre z pytań, jakie Fundacja Sendzimira stawia sobie w projekcie Miejskie ekosystemy dolin rzecznych. Postawiliśmy je też badaczowi. Rozmowę z dr hab. Piotrem Sikorskim, SGGW, przeprowadziła dr Magdalena Puczko. Czytaj dalej „Kontakt z dziką przyrodą w mieście. Rosnąca popularność ekosystemów nad Wisłą w Warszawie”

Rumia motywuje inwestorów do zrównoważonego zarządzania wodą deszczową

Coraz więcej gmin zmaga się ze skutkami deszczy nawalnych. Rumia wdraża różne rozwiązania:   stawia na błękitno-zieloną infrastrukturę i opłaty za odprowadzanie wód opadowych. System opłat i ulg uświadomił mieszkańcom konieczność zatrzymania wody na terenie posesji, odciążył kanalizację i ograniczył groźbę podtopień.  

Czytaj dalej „Rumia motywuje inwestorów do zrównoważonego zarządzania wodą deszczową”