Aktualności

Rumia motywuje inwestorów do zrównoważonego zarządzania wodą deszczową

Coraz więcej gmin zmaga się ze skutkami deszczy nawalnych. Rumia wdraża różne rozwiązania:   stawia na błękitno-zieloną infrastrukturę i opłaty za odprowadzanie wód opadowych. System opłat i ulg uświadomił mieszkańcom konieczność zatrzymania wody na terenie posesji, odciążył kanalizację i ograniczył groźbę podtopień.  

Czytaj dalej „Rumia motywuje inwestorów do zrównoważonego zarządzania wodą deszczową”

Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu w miastach – doświadczenia projektu GRAD

Zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań naszych czasów. Jej negatywne skutki są obserwowane nie tylko globalnie, ale i lokalnie – nasze miasta są coraz bardziej narażone na ekstremalne zjawiska pogodowe. Zmniejszenie narażenia Europy i jej obywateli na negatywne skutki zmiany klimatu wymaga podjęcia działań na wszystkich poziomach: europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Czytaj dalej „Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu w miastach – doświadczenia projektu GRAD”

Gminy Metropolii Krakowskiej zaczynają międzynarodową współpracę na rzecz odnowy terenów przyrodniczych

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska liczące 15 gmin oficjalnie przystępuje do międzynarodowego projektu INTERLACE, którego celem jest wsparcie samorządów w efektywnym rozwijaniu i zarządzaniu błękitno-zieloną infrastrukturą. 18 marca odbędzie się online pierwsze spotkanie Metropolitalnej Grupy Działania.

Czytaj dalej „Gminy Metropolii Krakowskiej zaczynają międzynarodową współpracę na rzecz odnowy terenów przyrodniczych”