Menu Zamknij

Toruń łapie wodę!

13 lipca ruszył program udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych – pilotażowe zadanie na rok 2020.

? Dane kontaktowe:

Wydział Środowiska i Ekologii
(56) 611 86 93
www.torun.pl, bip.torun.pl

Program: Dotacja celowa na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, realizowane na terenie Gminy Miasta Toruń – program pilotażowy na rok 2020

Podstawa prawna: Uchwała nr 401/20 Rady Miasta Torunia z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, realizowane na terenie Gminy Miasta Toruń – program pilotażowy na rok 2020.

Miejsce składania wniosków: Wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia lub w wersji papierowej przesłać na adres: Wydział Środowiska i Ekologii ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń lub przesłać w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP/UMTorun/skrytka).

Dofinansowania: do 80% kosztów

Dla kogo: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, posiadający tytuł prawny do nieruchomości,wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, położonych w granicach administracyjnych Torunia, który uprawnia do wykonania inwestycji.

Budowa:

  • trwale związanych z nieruchomością naziemnych, zamkniętych, wolnostojących zbiorników na wody opadowe i roztopowe z dachu o pojemności minimum 200 litrów wraz z instalacją do podłączenia do rynny;
  • podziemnych zbiorników na wody opadowe i roztopowe;
  • systemy bioretencji, służące do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z uwzględnieniem nasadzeń, które są w stanie przetrwać okresowe susze jak i okresowe zalanie oraz niezbędne rury drenażowe i przelewowe, np. ogrody deszczowe, muldy chłonne, oczka wodne;
  • systemy drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe, z wyłączeniem wód pochodzących z odwodnienia dróg i parkingów, składający się z kompletnej instalacji służącej do zbierania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych;
  • systemy nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych i ogrodów za pomocą wody zebranej podczas opadu lub roztopów w specjalnym zbiorniku do tego przeznaczonym.

Źródło: www.bip.torun.pl, www.torun.pl

fot. torun.pl

Podobne wpisy