Menu Zamknij

deszczówka

Tag opisuje teksty dotyczące zagospodarowania wody opadowej na terenach zurbanizowanych.

Czy łódzki Lamus popłynie?

Czy Łódź odkryje rzekę Lamus spod ziemi? Byłby to pierwszy taki przypadek w Polsce!  W jakim stopniu miasto zadba o bioróżnorodność związaną z ciekiem? Skąd „zaczerpnie” wody do Lamusa?

kartka w rękach

Konferencja Miasto-Woda-Jakość życia 2022

Działania, w które się angażujemy są ściśle powiązane z realizowanymi przez nas projektami. Dlatego z ogromną radością przyjęliśmy zaproszenie do udziału w IV Międzynarodowym Kongresie Miasto-Woda-Jakość życia, który odbył się 17 i 18 października 2022 r. w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej.

chmury

Usługi klimatyczne ułatwiają dostęp do danych

Idea usług klimatycznych (ang. climate services) powstała na trzeciej konferencji klimatycznej organizowanej przez Światową Organizację Meteorologiczną w 2009 r. Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) miał na celu włączenie danych dotyczących klimatu do głównego nurtu opinii publicznej.

W tle padający deszcz na roślinę w prawej części obrazu. Z przodu napis OSTRÓW ŁAPIE DESZCZ 90 000 ZŁOTYCH - nabór wniosków od 11 czerwca do 1 lipca

Ostrów łapie deszcz po raz drugi

Od 11 czerwca do 1 lipca można ubiegać się o dotację w Ostrowie Wielkopolskim. W budżecie miasta zostało zabezpieczone 90 tys. zł na ten cel, z czego indywidualni mieszkańcy mogą uzyskać dotację…

Bielsko-Biała łapie deszcz

Do 30 czerwca mieszkańcy i mieszkanki Bielska-Białej mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację inwestycji mających na celu ochronę środowiska. Oferta obejmuje także właścicieli ogrodów działkowych!

Toruń łapie wodę!

13 lipca ruszył program udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych – pilotażowe zadanie na rok 2020.

Programy dofinansowań na retencję dla gmin

Programy dotacyjne to nie tylko gminne inicjatywy, wspierające indywidualne gospodarstwa domowe. Do walki z szerzącą się suszą wkraczają także ogólnopolskie programy oraz wojewódzkie inicjatywy. Z ofert przedstawionych poniżej skorzystać mogą gminy.

Gdańsk zbiera deszczówkę

W Gdańsku znajdziecie dwie oferty dotacji na zagospodarowanie wód opadowych. Pierwsza z nich to dotacja na zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń rozsączających, do wód lub…

Po(d)lej deszczem w Sosnowcu

„Po(d)lej deszczem w Sosnowcu” to program dotacji skierowany do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta.

Stop suszy w Piasecznie

26 lutego 2020 r. Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód…

Warszawa chwyta wodę!

Od października 2019 r. w Warszawie działa program „Warszawa chwyta wodę!”. Do maja 2020 roku złożono już ponad 500 wniosków o dofinansowanie obiektów małej retencji.

Wrocław łapie deszcz!

W sierpniu 2019 r.  miasto Wrocław uruchomiło program „Złap deszcz”, który ma zachęcić właścicieli działek do współtworzenia ekologicznego miasta. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem mieszkańców, ponieważ dofinansowanie może wynieść do 80%, przy…

Dotacje na retencję w Krakowie

Do 2019 roku Krakowianie mogli ubiegać się o dofinansowanie wynoszące do 50% kosztów na realizację zadania, lecz o kwocie nie większej niż 5 tys. zł. Od 2020 roku dotacja może wynieść 80% kosztów…

Dotacje na retencję dla mieszkańców!

Zmiany klimatu coraz silniej oddziałują na jakość życia w mieście. Wahania temperatur, tworzenie się wysp ciepła, intensywne opady deszczu i związane z nimi miejscowe podtopienia czy długotrwałe susze stały się…

Opłata za zmniejszenie retencji krajobrazowej

Obowiązująca od stycznia Ustawa Prawo Wodne wprowadza wiele zmian. Największa z nich to powołanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Prócz zmian instytucjonalnych, ustawa wprowadza również kilka dodatkowych opłat.

Deszczówka ma swoją cenę!

Zgodnie z nowelizacją Ustawy Prawo Wodne obowiązującą od 1 stycznia 2018 gminy mają obowiązek pobierania od mieszkańców podatku od uszczelnienia terenu. Potocznie nazywany podatkiem od deszczówki ma stanowić rekompensatę, za zmniejszenie naturalnej…

Woda w mieście, Fundacja Sendzimira (2014)

Praktyczny poradnik dotyczący zarządzania wodą w mieście, zwłaszcza wodami opadowymi. Wskazuje na konieczność zintegrowanego podejścia do problemu, uwzględniając też szczegółowe wskazówki dotyczące możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych.

Retencja szaty roślinnej

Na czym polega intercepcja? Jeśli w czasie deszczu kryliście się pod koronami drzew to znaczy, że już wiecie. Choć może nie zastanawialiście się dotychczas, jak intercepcja wpływa na cykl hydrologiczny…

Duże plusy małej retencji

Mieszkańcy miast nie zawsze witają deszcz z entuzjazmem. Jednocześnie zdają sobie na ogół sprawę z jego dobroczynnego wpływu na miejską roślinność. Opad na terenach zurbanizowanych wiąże się jednak z innymi problemami, o których często…