Menu Zamknij

Stop suszy w Piasecznie

26 lutego 2020 r. Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

? Dane kontaktowe:

Piaseczno – Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej
(22) 736 02 72
www.bip.piaseczno.eu, uchwała

Program: „Stop suszy!”

Podstawa prawna: Uchwała nr 473/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania

Miejsce składania wniosków: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Forma wsparcia: dotacja do 80% kosztów realizacji ogrodów deszczowych, studni chłonnych, muld czy zbiorników retencyjnych. Dotacja nie obejmuje zakupu wolnostojących zbiorników na wodę opadową.

Dla kogo: osoby fizyczne jak i podmioty prawne, np. wspólnoty mieszkaniowe.

Źródło: www.bip.piaseczno.eu, uchwała

fot. piaseczno.eu

Podobne wpisy