Menu Zamknij

Na tej stronie znajdziecie materiały polecane przez Fundację Sendzimira. Znajdują się wśród nich publikacje i materiały multimedialne przygotowane przez nas i inne instytucje.

Przy każdej pozycji znajdziecie informację czy jest ona skierowana do szerokiego grona odbiorców, czy ma charakter bardziej specjalistyczny.

Zapraszamy do obejrzenia webinarów nagranych w ramach projektu Miejskie ekosystemy dolin rzecznych. Każda z 25-cio minutowych prezentacji pokazuje różne dobre praktyki z Oslo.
czytaj dalej
Krótkie filmy prowadzone przez Piotra Bednarka, prezesa Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki, doktoranta w Zakładzie Hydrologii IGIGP UJ. Poruszają różne zagadnienia związane z renaturyzacją rzek.
czytaj dalej
Polecamy wysłuchanie serii 15 podcastów nagranych na przełomie 2022 i 2023 roku, których celem było rzetelne uzupełnienie debaty publicznej o polskich rzekach, którą spowodowała katastrofa
czytaj dalej
Polecamy korzystanie z nowej publikacji WWF, opracowanej przez zespół pod kierunkiem Ilony Biedroń z Fundacji Hektary dla Natury. Poradnik porusza wiele kwestii od możliwych rozwiązań
czytaj dalej
Seria trzech webinarów zrealizowanych w ramach projektu dot. popularyzacji tworzenia ogrodów deszczowych w Lublinie. 
czytaj dalej
okładka publikacji na zielonym tle
Broszura stanowi uzupełnienie Standardów utrzymania terenów zieleni w miastach. Jest ich wersja uproszczoną, która ma na celu wsparcie miast, które wdrożą Standardy w komunikowaniu zasad utrzymania zieleni. Publikacja dostępna jest
czytaj dalej
okładki publikacji na zielonym tle
Publikacja stanowi zbiór uniwersalnych zasad postępowania na terenach biocenotycznych, zabytkowych, reprezentacyjnych i towarzyszących zabudowie. Zapisy obejmą parki, skwery, zieleńce, ulice, lasy oraz zieleń towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej czy innym obiektom,
czytaj dalej
okładka raportu na niebieskim tle
Niniejszy raport podsumowuje dyskusję z seminariów eksperckich, które odbyły się w maju 2022 r. w ramach projektu Miejskie ekosystemy dolin rzecznych. Potencjał usług ekosystemów w obliczu antropogenicznych zmian klimatu.
czytaj dalej
Film edukacyjny nt. budowy ogrodów deszczowych, zrealizowany podczas warsztatów partycypacyjnych w gminie Skawina.
czytaj dalej
okładka broszury na ciemnym tle
Broszura dotycząca różnych rozwiązań sprzyjających retencji wody opadowej. Publikacja opracowana w ramach projektu Wspólna Przestrzeń do wykorzystania przez gminy zainteresowane propagowaniem tego rodzaju rozwiązań wśród mieszkańców. Link do 
czytaj dalej
Film jest efektem projektu „LUBIĘ DESZCZ” realizowanego na zlecenie Gminy Wrocław przez Fundację Sendzimira.
czytaj dalej
Publikacja omawia szeroki zakres instrumentów politycznych i wspierających, które mogą być lub są stosowane przy wdrażaniu rozwiązań opartych na przyrodzie. Bezpłatnie dostępna w wersji online. Książka skierowana
czytaj dalej
Poradnik omawia szeroki wachlarz rozwiązań projektowych z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, co pozwoli dobrać je pod kątem przydatności do zastosowania w polskich miastach. Publikacja jest skierowana
czytaj dalej
Publikacja przygotowana przez prof. dr hab. Macieja Luniaka przekazuje w pigułce informacje na temat bioróżnorodności rozwijającej się w przestrzeni miejskiej. Ta mała książeczka przenosi nas
czytaj dalej
Raport z badania przeprowadzonego metodą tajemniczego klienta w pięciu miastach partnerskich projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach, w 2018 roku. Znajdziecie w 
czytaj dalej
W broszurze przedstawiono przykłady dobrych praktyk oraz propozycje konkretnych działań, które każdy mieszkaniec, właściciel ogrodu, działki lub większego terenu może podjąć w celu utrzymania lub
czytaj dalej
Praktyczny poradnik z serii „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania” dotyczący zarządzania zielenią w mieście, z zaangażowaniem interesariuszy.  O czym jest publikacja? Poradnik koncentruje się na temacie
czytaj dalej
Czy zarządy zieleni wprowadzają elementy zielonych zamówień publicznych do prowadzonych postępowań? Zarządy zieleni oraz jednostki pokrewne mogą dbać jakość zieleni miejskiej m.in. poprzez wprowadzanie obowiązujących
czytaj dalej
Błękitno zielone katalogi powstają jak grzyby po deszczu. Jest to odpowiedź na zmiany klimatu, które coraz liczniej nawiedzają polskie miasta.  W ostatnim czasie pojawiło się
czytaj dalej
kalkulator i papiery
Artykuły o ekonomicznej wartości przyrody:  New York Times: "Where is the love for bugs" - Artykuł o wartości bioróżnorodności. W USA wartość usług ekosystemów dostarczanych przez 
czytaj dalej
Jakie akty prawne regulują zasady dotyczące ochrony drzew w mieście? Jak nowelizacja ustawy o Ochronie Przyrody ogranicza możliwości ochrony zieleni? Analiza prawna została opracowana w 
czytaj dalej
Jak wygląda struktura zarządzania zielenią w polskich miastach? Jakie rozwiązania wprowadzają miasta na rzecz ochrony zieleni? Przedstawiamy raport "Zarządzanie oraz ochrona zieleni w polskich miastach". Stanowi
czytaj dalej
Praktyczny poradnik dotyczący zarządzania wodą w mieście, zwłaszcza wodami opadowymi. Wskazuje na konieczność zintegrowanego podejścia do problemu, uwzględniając też szczegółowe wskazówki dotyczące możliwych do zastosowania
czytaj dalej
Poradnik dla praktyków zarządzania przyrodą, stanowiący odpowiedź na bariery związane z utrzymaniem drzew w miastach, zidentyfikowane w poprzednim numerze z serii Zrównoważony Rozwój - Zastosowania.
czytaj dalej
Poradnik dla praktyków zarządzania przyrodą, inspirujący do wykorzystania potencjału drzemiącego w przyrodzie dla zapewnienia wyższej jakości życia w polskich miastach. Polskie doświadczenia i dobre praktyki
czytaj dalej
Jak zrobić ogród deszczowy w skrzyni lub gruncie? Jak inaczej zwiększyć retencję wody w krajobrazie? Praktyczne wskazówki i instruktaż budowy znajdziecie w broszurach dostępnych do 
czytaj dalej
Polskie tłumaczenie poradnika TEEB dla miast o usługach ekosystemów w gospodarce miejskiej. Przełomowy poradnik, który uwrażliwił liderów politycznych na całym świecie na wartość środowiska przyrodniczego.
czytaj dalej