Menu Zamknij

Zbieraj wodę opadową w Kielcach!

W budżecie stolicy województwa świętokrzyskiego zarezerwowano 80 tys. na realizacje, mające na celu retencjonowanie wody deszczowej.

? Dane kontaktowe:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce
(41) 36 76 664, (41) 36 76 658
www.um.kielce.pl, artykuł

Program: Na walkę z suszą „deszczówka”!

Podstawa prawna: Uchwała nr XXVIII/533/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w 2020 roku na zadania służące ochronie zasobów wodnych i zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Kielce

Miejsce składania wniosków: Wnioski przyjmowane będą w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce przy ulicy Strycharskiej do momentu wyczerpania środków finansowych, jednak nie później niż do 31.07.2020 r.

Forma wsparcia: dotacja wynosi 80% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, ale nie więcej niż 4 000 zł na realizację zadania na jednej nieruchomości.

Dla kogo: dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Źródło: www.um.kielce.plartykuł, uchwała

fot. tvswietokrzyska.pl

 

Podobne wpisy