Menu Zamknij

Po(d)lej deszczem w Sosnowcu

„Po(d)lej deszczem w Sosnowcu” to program dotacji skierowany do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta.

? Dane kontaktowe:

Sosnowiec – Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami
(32) 296 05 74, 296 08 25
www.sosnowiec.pl, www.bip.um.sosnowiec.pl

Program: „Po(d)lej deszczem w Sosnowcu”

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 101 Prezydenta Miasta Sosnowca z dn. 02.03.2020

Miejsce składania wniosków: Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

Forma wsparcia: dotacja 80% poniesionych kosztów na realizację zadania objętego programem (nie więcej niż 4 tys. zł)

Dla kogo: dla osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości

Źródło: www.sosnowiec.pl

fot. otososnowiec.pl

Podobne wpisy