Menu Zamknij

Gdańsk zbiera deszczówkę

W Gdańsku znajdziecie dwie oferty dotacji na zagospodarowanie wód opadowych. Pierwsza z nich to dotacja na zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń rozsączających, do wód lub do sieci kanalizacji deszczowej.

? Dane kontaktowe:

Gdańsk – Wydział Środowiska, Referat Zmian Klimatycznych
(58) 768 82 28

www.bip.gdansk.pl/studnie, www.bip.gdansk.pl/ogrody_deszczowe, artykuł

Program: Dotacja na zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń rozsączających, do wód lub do sieci kanalizacji deszczowej.

Podstawa prawna: Uchwała NR XVIII/450/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Miejsce składania wniosków:

 1. Osobiście:
  • ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
   ul. Partyzantów 74
   80-254 Gdańsk
   punkt informacyjny – parter
   tel. 58 323 69 00
  • ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
   ul. Nowe Ogrody 8/12
   80-803 Gdańsk
   stanowisko 14,15,16
   tel. 58 323 60 64 do 66
  • ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
   ul. Wilanowska 2
   80-809 Gdańsk
   Tel. 58 323 71 30
  • SEKRETARIAT WYDZIAŁU ŚRODOWISKA URZĘDU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU
   ul. Piekarnicza 16 pok. 15
   tel. 58 768 82 00
 2. Drogą pocztową na adres:
  Urząd Miejski w Gdańsku
  Wydział Środowiska
  ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-803 Gdańsk

Forma wsparcia: dotacja 100%

Dla kogo: do osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców – którzy to mogą otrzymać do 4 tys. zł, oraz wspólnot mieszkaniowych mogących ubiegać się aż o 10 tys. zł

Źródło: www.bip.gdansk.pl/studnie, artykuł


Program: Dotacja na wykonanie ogrodu deszczowego

Podstawa prawna: Uchwała Nr XVIII/450/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną”

Miejsce składania wniosków: j.w.

Forma wsparcia: dotacja do 80% kosztów poniesionych na realizację celu

Dla kogo: całkowite dofinansowanie nie może przekraczać 80% i dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz osób prawnych może wynosić 5 tys. zł, a wspólnoty i spółdzielnie mogą ubiegać się o 10 tys. zł. dotacji

Źródło: www.bip.gdansk.pl/ogrody_deszczowe

Podobne wpisy