Menu Zamknij

Wrocław łapie deszcz!

W sierpniu 2019 r.  miasto Wrocław uruchomiło program „Złap deszcz”, który ma zachęcić właścicieli działek do współtworzenia ekologicznego miasta. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem mieszkańców, ponieważ dofinansowanie może wynieść do 80%, przy kwocie nie większej niż 5 tys. zł.

? Dane kontaktowe:

Wrocław – Biuro Wody i Energii
(71) 777 76 13, 777 89 80
www.bip.um.wroc.pl, www.wroclaw.pl, uchwała 

Program: Złap deszcz

Podstawa prawna: Uchwała Nr  XII/302/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019r.

Miejsce składania wniosków:

  • Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego, ul. Bogusławskiego 8-10 / Zapolskiej 4, sala S4 parter, okienko 6 i 7 w godz. 8.00 – 15.15,
  • pl. Nowy Targ 1-8 , pok. 5 (kancelaria nie udziela informacji),
  • pocztą tradycyjną na adres: Wydział Wody i Energii, Urząd Miejski Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8 – 10, 50-031 Wrocław,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dofinansowanie: do 80%, nie więcej niż 5 tys. zł

Dla kogo: osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do działki na obszarze objętym programem

Budowa: ogrody deszczowe, studnie, beczki, instalacje do gromadzenia wody z dachów

Źródła: www.tuwroclaw.com, www.wroclaw.pl, www.bip.um.wroc.pl, www.bip.um.wroc.pl/zlapdeszcz, uchwała, www.wrocław.pl

Podobne wpisy