Menu Zamknij

Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach – narzędzia strategiczne, Ecologic Institute i Fundacja Sendzimira (2020)

Publikacja omawia szeroki zakres instrumentów politycznych i wspierających, które mogą być lub są stosowane przy wdrażaniu rozwiązań opartych na przyrodzie.

Bezpłatnie dostępna w wersji online.

Książka skierowana jest do urzędników samorządowych, organizacji pozarządowych – ruchów miejskich i wszystkich interesariuszy, zaangażowanych w tworzenie i wdrażanie takich instrumentów. Ma służyć inspiracją oraz dostarczać praktycznych wskazówek, jak włączać proponowane instrumenty w procesy zarządzania miastami w celu szerszego wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie.

Podobne wpisy