Menu Zamknij
W tle padający deszcz na roślinę w prawej części obrazu. Z przodu napis OSTRÓW ŁAPIE DESZCZ 90 000 ZŁOTYCH - nabór wniosków od 11 czerwca do 1 lipca

Ostrów łapie deszcz po raz drugi

Od 11 czerwca do 1 lipca można ubiegać się o dotację w Ostrowie Wielkopolskim. W budżecie miasta zostało zabezpieczone 90 tys. zł na ten cel, z czego indywidualni mieszkańcy mogą uzyskać dotację w wysokości od 500 do 2 tys. zł.

? Dane kontaktowe:

Ostrów Wielkopolski – Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego
(62) 58 22 400/ 441/ 442/ 443/ 444/ 445

www.umostrow.pl, bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, uchwała,  uchwała 2021

Program: Ostrów łapie deszcz

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR XXXIII/386/2021 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2021 r

Forma i miejsce składania wniosków:

  • w wersji papierowej w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim;
  • w wersji papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski);
  • w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP: /MiastoOstrowWielkopolski/skrytka, Gmina Miejska Ostrów Wielkopolski).

Dofinansowanie: udzielane jest w kwocie netto na każdy budynek mieszkalny na danej nieruchomości w wysokości:

  1. 500 zł w przypadku nowych zbiorników naziemnych o łącznej pojemności do 500 litrów;
  2. 1 tys. zł w przypadku nowych zbiorników naziemnych o łącznej pojemności powyżej 500 litrów;
  3. 2 tys. zł w przypadku nowych zbiorników podziemnych.

Dla kogo: dla osób fizycznych, osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych przedsiębiorców a także do jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Budowa: elementów systemu deszczowego służącego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych bez: opracowania dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania; pokrycia kosztów remontu istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego sprawności; pokrycia kosztów zakupu i montażu rynien oraz rur spustowych na budynku mieszkalnym.

Źródła: www.umostrow.pl, bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pluchwała 2020uchwała 2021

fot. Stiopa

Podobne wpisy