Menu Zamknij

Poradnik dla praktyków zarządzania przyrodą, stanowiący odpowiedź na bariery związane z utrzymaniem drzew w miastach, zidentyfikowane w poprzednim numerze z serii Zrównoważony Rozwój – Zastosowania.

W  odpowiedzi na potrzeby zgłoszone przez czytelników i użytkowników poradnika „Przyroda w  mieście. Usługi ekosystemów – niewykorzystany potencjał miast”, Fundacja Sendzimira przygotowała kolejne wydawnictwo z serii „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”.

Nowy poradnik przedstawia jeszcze bardziej praktyczne i szczegółowe zagadnienia, związane z zarządzaniem przyrodą w mieście. Tytułowe rozwiązania opisane zostały w podziale na techniczne i instytucjonalne, rozciągając się od ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, poprzez budowanie międzysektorowych partnerstw, do strategicznego planowania błękitno-zielonej infrastruktury.

11 artykułów przygotowanych przez polskich i zagranicznych ekspertów uzupełnia zestaw dobrych praktyk pokazujących różne innowacyjne sposoby pozyskiwania środków finansowych na zarządzanie przyrodą w miastach.
„Przyroda w mieście – Rozwiązania” to publikacja skierowana w szczególności do:

  • przedstawicieli administracji samorządowej, zajmujących się tematem zieleni miejskiej,
  • miejskich architektów krajobrazu oraz urbanistów,
  • praktyków i teoretyków ochrony przyrody w mieście,
  • wszystkich osób zainteresowanych specjalistycznymi zagadnieniami związanymi z zielenią miejską, w szczególności zielenią nieparkową

Publikacja ukazała się w roku 2013. Wersję elektroniczną poradnika można pobrać z naszej strony internetowej. Nakład egzemplarzy drukowanych został wyczerpany.


Publikacje w serii wydawniczej Zrównoważony Rozwój – Zastosowania wydawane przez Fundację Sendzimira od 2010 roku poruszają tematy związane z praktycznymi aspektami zrównoważonego rozwoju. Zawierają teksty poświęcone metodom i narzędziom, pozwalającym tworzyć skuteczne i trwałe rozwiązania, łączące rozwój gospodarczy z podnoszeniem jakości życia oraz ochroną zasobów naturalnych. Każdy numer omawia dobre praktyki z kraju i zagranicy, mogące stać się inspiracją dla wszystkich zainteresowanych problematyką zrównoważonego rozwoju.

Publikacje w serii wydawniczej „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania” adresujemy  do decydentów na szcze­blu lokalnym, przedstawicieli organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych tema­tem.

Dotychczas w serii wydawniczej ukazały się cztery pozycje:

  • Zrównoważony Rozwój – Zastosowania nr 1 ukazał się w 2010 roku. Poświęcony był przede wszystkim problematyce rozwoju lokalnego. Publikacja podsumowywała wyniki współpracy Fundacji z gminą Zawoja, dla której realizowana była większość projektów lokalnych w ramach Akademii Letniej „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce”.
  • Zrównoważony Rozwój – Zastsowania nr 2 ukazał się w  2011 roku. Zawierał artykuły, prezentujące dorobek naukowy i dobre praktyki z obszaru zrównoważonego rozwoju, związane z zagadnieniami takimi jak zintegrowana gospodarka komunalna, rozwój obszarów zurbanizowanych, nowoczesne metody edukacji dla zrównoważonego rozwoju.
  • Zrównoważony Rozwój – Zastosowania nr 3, zatytułowany „Przyroda w mieście” ukazał się w 2012 roku. Poświęcony był tematyce koncepcji usług ekosystemów oraz możliwościom jej wykorzystania do ochrony przyrody w miastach. Publikacja zawierała opis badania wartości drzew oraz barier administracyjnych i społecznych, zidentyfikowanych w badaniu kwestionariuszowym przeprowadzonym przez Fundację Sendzmira w 2011 roku.

Wszystkie numery dostępne są bezpłatnie w wersji e-book oraz pdf na stronie internetowej Fundacji Sendzimira.

Podobne wpisy