Menu Zamknij

zarządzanie zielenią

W artykułach oznaczonych tym tagiem poruszamy zagadnienia związane z zarządzaniem zielenią przez samorządy, różnymi podejściami do tego zagadnienia i dobrymi praktykami w tym zakresie.

chmury

Usługi klimatyczne ułatwiają dostęp do danych

Idea usług klimatycznych (ang. climate services) powstała na trzeciej konferencji klimatycznej organizowanej przez Światową Organizację Meteorologiczną w 2009 r. Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) miał na celu włączenie danych dotyczących klimatu do głównego nurtu opinii publicznej.

ludzie na warsztatach

Podsumowanie spotkań eksperckich na temat miejskich dolin rzecznych

W trakcie dwudniowych warsztatów poszukiwaliśmy wyzwań i rozwiązań związanych ze zrównoważonym zarządzaniem dolinami rzecznymi w miastach. Podjęliśmy temat uwarunkowań formalno-prawnych, rewitalizacji i otwierania frontów wodnych, renaturyzacji cieków i zasilania ich wodą. Zapraszamy do przeczytania relacji.

widok na rzekę i domy

Rozwiązania oparte na przyrodzie w Kostaryce

W dniach 9-13 maja 2022 r. przedstawicielki i przedstawiciele Fundacji Sendzimira uczestniczyli w pierwszym spotkaniu konsorcjum projektu INTERLACE – międzynarodowa współpraca w celu odbudowy i przywrócenia ciągłości miejskich ekosystemów w Kostaryce. 

Zieleń tymczasowa, ale po co?

W ostatnim czasie, coraz liczniej powstają zielone instalacje. Zieleń tymczasowa, dobrze sprawdza się w warunkach miejskich, w których trudno o nagłą zmianę przeznaczenia gruntu pod stworzenie zieleńca czy parku.

Opłata za zmniejszenie retencji krajobrazowej

Obowiązująca od stycznia Ustawa Prawo Wodne wprowadza wiele zmian. Największa z nich to powołanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Prócz zmian instytucjonalnych, ustawa wprowadza również kilka dodatkowych opłat.

Współpraca popłaca!

Łodzianie wzięli sprawy w swoje ręce. Po udanych inicjatywach zgłoszonych do Budżetu Partycypacyjnego (np. Woonerf na ul. Zacisze) mieszkańcy ul. Kamińskiego, chcą uporządkowanej przestrzeni wokół, a co najważniejsze więcej zieleni na ulicach i podwórkach.

Plan zarządzania miejskim lasem (Seattle, USA)

Miasto Seattle wyznaczyło sobie za cel osiągnięcie 30% poziomu zadrzewienia do 2037 roku, aby zwiększyć środowiskowe, społeczne i ekonomiczne korzyści jakie drzewa mogą przynieść mieszkańcom. Plan zarządzania miejskim…

Zarządzanie Zielenią w Berlinie

Władze Berlina przyjęły dyrektywę, że na każdego berlińczyka powinno przypadać 6 m kw. zieleni i 1 m kw. placu zabaw w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Jak zarządzana jest zieleń w Berlinie?

Woda w mieście, Fundacja Sendzimira (2014)

Praktyczny poradnik dotyczący zarządzania wodą w mieście, zwłaszcza wodami opadowymi. Wskazuje na konieczność zintegrowanego podejścia do problemu, uwzględniając też szczegółowe wskazówki dotyczące możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych.

SoftGIS w Helsinkach

Od 2010 roku opiniowanie inwestycji z udziałem mieszkańców jest w Finlandii prawnym obowiązkiem. Jednocześnie, kraj ten ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników dostępu do internetu oraz wykorzystania go przez mieszkańców. Nie dziwi więc fakt, że fińskie instytucje…