Menu Zamknij

Poradnik dla praktyków zarządzania przyrodą, inspirujący do wykorzystania potencjału drzemiącego w przyrodzie dla zapewnienia wyższej jakości życia w polskich miastach. Polskie doświadczenia i dobre praktyki z zagranicy.

W roku 2012 ukazał się poradnik dla władz lokalnych pt. Przyroda w mieście. Usługi ekosystemów – niewykorzystany potencjał miast”. Opublikowany został w serii wydawniczej „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”.

W trzecim, numerze tematycznym pt. „Przyroda w mieście. Usługi ekosystemów – niewykorzystany potencjał miast”, w  czytelny i interesujący sposób prezentujemy:

  • najważniejsze zagadnienia zwią­zane z identyfikacją, wyceną i zarządzaniem usłu­gami ekosystemów miejskich;
  • wyniki aktualnych ba­dań naukowych z tego zakresu, w tym prowadzonych w ramach projektu;
  • znaczenie uczestnictwa mieszkańców mia­sta w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządza­nia usługami ekosystemów;
  • zbiór praktycznych zaleceń dla urzędników po­dejmujących decyzje dotyczące przyrody w mieście;
  • dobre praktyki pokazujące inspirujące przykłady zarządzania usługami ekosyste­mów miejskich z Polski i z zagranicy.

Poradnik „Przyroda w mieście. Usługi ekosystemów – niewykorzystany potencjał miast” uzyskał status oficjalnego Poradnika TEEB dla miast.

Wersja elektroniczna jest dostępna na stronie internetowej Fundacji.


Publikacje w serii wydawniczej Zrównoważony Rozwój – Zastosowania wydawane przez Fundację Sendzimira od 2010 roku poruszają tematy związane z praktycznymi aspektami zrównoważonego rozwoju. Zawierają teksty poświęcone metodom i narzędziom, pozwalającym tworzyć skuteczne i trwałe rozwiązania, łączące rozwój gospodarczy z podnoszeniem jakości życia oraz ochroną zasobów naturalnych. Każdy numer omawia dobre praktyki z kraju i zagranicy, mogące stać się inspiracją dla wszystkich zainteresowanych problematyką zrównoważonego rozwoju.

Publikacje w serii wydawniczej „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania” adresujemy  do decydentów na szcze­blu lokalnym, przedstawicieli organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych tema­tem.

Dotychczas w serii wydawniczej ukazały się cztery pozycje:

  • Zrównoważony Rozwój – Zastosowania nr 1 ukazał się w 2010 roku. Poświęcony był przede wszystkim problematyce rozwoju lokalnego. Publikacja podsumowywała wyniki współpracy Fundacji z gminą Zawoja, dla której realizowana była większość projektów lokalnych w ramach Akademii Letniej „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce”.
  • Zrównoważony Rozwój – Zastsowania nr 2 ukazał się w  2011 roku. Zawierał artykuły, prezentujące dorobek naukowy i dobre praktyki z obszaru zrównoważonego rozwoju, związane z zagadnieniami takimi jak zintegrowana gospodarka komunalna, rozwój obszarów zurbanizowanych, nowoczesne metody edukacji dla zrównoważonego rozwoju.
  • Zrównoważony Rozwój – Zastosowania nr 4, zatytułowany „Przyroda w mieście – Rozwiązania” ukazał się w 2013 roku. Publikacja stanowiła kontynuację poprzedniego poradnika i w odniesieniu do wcześniej sformułowanych barier opisuje rozwiązania techniczne i organizacyjne, pozwalające na ochronę zieleni miejskiej.

Wszystkie numery dostępne są bezpłatnie w wersji e-book oraz pdf na stronie internetowej Fundacji Sendzimira.

Podobne wpisy