Menu Zamknij

Konferencja Zieleń w miastach – krajobraz po bitwie, czy bitwa o krajobraz? Warszawa (28-19.03.2019)

W dniach 28–29 marca 2019 r. w Centrum Kreatywności Targowa na warszawskiej Pradze Północ odbyła się konferencja Zieleń w miastach – krajobraz po bitwie, czy bitwa o krajobraz?. Wydarzenie to było podsumowaniem dwuletniego projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach, który realizowaliśmy w partnerstwie z  Jaworznem, Łodzią, Krakowem, Warszawą oraz Wrocławiem.

Konferencja w liczbach – 2 dni, 100 uczestników i…

Wydarzenie zgromadziło ponad 100 specjalistów z całej Polski i stworzyło niezwykłą przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń, związanych z rozwojem i zarządzaniem miejską zielenią. Spędzony wspólnie czas zaowocował nawiązaniem licznych kontaktów, które mamy nadzieję, pozytywnie wpłyną na przyszłą współpracę i wymianę dobrych praktyk, które dodadzą zarządcom zieleni odwagi do wdrażania innowacji. 

Nie mogłeś wziąć w nim udziału? Obejrzyj relację wideo!

28 marca – pierwszy dzień konferencji

W imieniu gospodarza, konferencję otworzyła Justyna Glusman, Dyrektorka Koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w Urzędzie m.st. Warszawy.

Wykład otwierający poprowadził Salvador Rueda, dyrektor BCNecologia z Barcelony, inspirując do wdrażania nowych pomysłów i innowacji. Podzielił się z uczestnikami doświadczeniami z wdrażania SUPERBLOKÓW – innowacyjnej koncepcji zrównoważonej mobilności tłumacząc, jak małe kroki prowadzą do wielkich zmian. Więcej o koncepcji wdrażanej w Barcelonie można dowiedzieć się czytając dokument: A Charter for designing new urban developments and regenerating existing ones.

Drugim punktem programu był panel dyskusyjny z udziałem autorów artykułów zawartych w szóstej części serii Zrównoważony Rozwój – Zastosowania pt. Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w miastach. W dyskusji duży nacisk położono na konieczność dialogu, spotkań między różnymi branżystami. Paneliści w zrozumieniu różnych punktów widzenia i multidyscyplinarnym podejściu widzieli szansę na kreowanie dużo trafniejszych rozwiązań wyzwań z którymi borykają się współczesne miasta, pozwalających m.in. na zaoszczędzenie środków.

Wykład, panel i co dalej?

Jeśli mieliście Państwo okazję uczestniczyć w wydarzeniach realizowanych przez Fundację Sendzimira, to z pewnością zauważyliście, że naszym głównym celem jest budowanie platformy do wymiany myśli i doświadczeń. Konferencja również miała nietypowy przebieg, a prezentacje ograniczone zostały do minimum, pozostawiając dużo przestrzeni na bezpośrednie zaangażowanie uczestników. W trakcie czterech warsztatów uczestnicy debatowali nad różnymi aspektami międzysektorowej współpracy.

Agnieszka Czachowska z wykorzystaniem piramidy VISIS poprowadziła dyskusję na temat metod angażowania interesariuszy w działania na rzecz zieleni w mieście;

Ewa Iwaszuk i Tomasz Bergier przyjrzeli się tematowi zachęt i polityk, które mogą sprzyjać wdrażaniu błękitno-zielonej infrastruktury w polskich miastach. Wnioski z dyskusji posłużą opracowaniu katalogu zachęt i polityk, nad którym pracujemy wraz z Ecologic Institute w ramach projektu ClimateNBS; ich podsumowanie znajdziecie w prezentacji.

Salvador Rueda i Agnieszka Kowalewska poprowadzili dyskusję na temat możliwości wykorzystania podejścia tzw. Superbloków, podobnego do wdrażanego w Barcelonie, w polskich miastach.

Ilona Gosk i Jakub Kronenberg z przedstawicielami zarządów zieleni miejskiej zastanawiali się nad dalszymi krokami i planami współpracy międzysektorowej po zakończeniu projektu.

Efekty pracy warsztatowej zostały zaprezentowane podczas sesji podsumowującej. Uczestnicy i prowadzący przedstawiali wypracowane pomysły, a czasem nawet i rozwiązania gotowe do wdrożenia.

Popołudnie (nie)wolne

Najbardziej wytrwali uczestnicy pierwszego dnia konferencji wzięli udział w dwóch aktywnościach: spotkaniach networkingowych lub grze planszowej Green Surge – zielona infrastruktura w mieście. 

Spotkania networkingowe zorganizowaliśmy w formule szybkich randek, które poprowadziła Katarzyna Bryczkowska z Fundacji Kultura Dialogu. Dynamika i zróżnicowanie treści, pobudzały aktywność uczestników spotkania, sprzyjały wymianie kontaktów oraz skłaniały do zgłębiania różnorodnych tematów. 

Gra planszowa natomiast pozwoliła na stworzenie modelu, w obrębie którego przetestować można było wiele rozwiązań i stworzyć prototypy , które nie generowały realnych kosztów. Spotkanie poprowadził Jakub Kronenberg z Fundacji Sendzimira.

29 marca – drugi dzień konferencji

Drugi dzień spotkania opierał się w głównej mierze na pracy warsztatowej w trakcie sesji dobrych praktyk. Wprowadzeniem do pracy warsztatowej było przedstawienie sześciu dobrych praktyk z polskich miast, nad którymi debatowano następnie przy poszczególnych stolikach w formule world cafe.

Przykłady zaprezentowane podczas wydarzenia zostały zrealizowane bądź zidentyfikowane w trakcie trwania projektu. Znalazły się wśród nich:

  • Katarzyna Przyjemska-Grzesik z ZZM Kraków podzieliła się doświadczeniami miasta w wykorzystaniu alternatywnych form finansowania zieleni w praktyce, zwracając szczególną uwagę na stosowane z sukcesem pakiety sponsorskie. Jak wygląda umowa trójstronna wypracowana przez Kraków możecie zobaczyć tutaj.
  • Iwona Wagner z FPP Enviro Sp. z.o.o przedstawiła doświadczenia z realizacji modelowych obiektów błękitno-zielonej infrastruktury w Radomiu, o których więcej można dowiedzieć się na stronie projektu.
  • Agnieszka Kowalewska i Agnieszka Czachowska z Fundacji Sendzimira przedstawiły przebieg procesu konsultacji Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017–2030 prowadzonych przez Fundację Sendzimira.
  • Monika Domanowska z ZDM w Warszawie podzieliła się doświadczeniami miasta w sadzeniu drzew na sieciach (na ul. Świętokrzyskiej i pl. Pięciu Rogów).
  • Aleksandra Zienkiewicz z ZZM we Wrocławiu przybliżyła uczestnikom Karty inwestycyjne dotyczące ochrony drzew w czasie procesu inwestycyjnego wdrożone we Wrocławiu.
  • Łukasz Pawlik, Zastępca Dyrektora ds. Zieleni w ZZM w Krakowie opowiedział o nowym otwarciu w zarządzaniu zielenią w mieście. Ciekawym przykładem były Ogrody Krakowian, o których więcej można przeczytać na posterze.

Sesja world cafe zwieńczona była podsumowaniem, w którym zaprezentowano najważniejsze wnioski zebrane podczas dyskusji stolikowych. 

Na zakończenie…

Podsumowaniem wydarzenia był panel dyskusyjny: Perspektywy współpracy międzysektorowej po zakończeniu realizacji projektu z udziałem Partnerów i podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Forma fishbowl conversation pozwoliła na aktywne włączanie się do dyskusji osób zasiadających na widowni. Kolejne tematy podejmowane przez moderującego sesję Tomasza Bergiera sprawiały, że czerwone fotele stawały się prawdziwie rozgrzanymi do czerwoności gorącymi krzesłami.

Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział. Mamy nadzieję, że międzysektorowa współpraca wejdzie na stałe do praktyki zarządzania terenami zieleni w polskich miastach.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją zamieszczoną w kwietniowym numerze czasopisma Zieleń Miejska! 

Za udostępnienie materiału i pomoc w organizacji konferencji dziękujemy firmie ABRYS, wydawcy czasopisma Zieleń Miejska.

Projekt „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach”, realizowany jest przez Fundację Sendzimira ze środków POIiŚ 2014–2020, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundacji Sendzimira.

Podobne wpisy