Menu Zamknij

W dniach 9-12 kwietnia 2019 r. Agnieszka Czachowska, ekspertka Fundacji Sendzimira, wzięła udział w inspirującej wizycie studyjnej „Green Cities” w Holandii organizowanej przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Polsce. Uczestnicy wizyty mogli zapoznać się z licznymi przykładami zrównoważonych rozwiązań w miastach, w tym pomagających w adaptacji do zmian klimatu.

Jednym z prezentowanych przykładów był „Green Rooftop Programme” realizowany przez władze samorządowe w Rotterdamie w latach 2008-2016, którego efektem było stworzenie 60 000 m2 zielonych dachów. Jego kontynuacją jest program „Wielofunkcyjne dachy zielone”, który zakłada do 2030 r. zazielenienie i stworzenie wielofunkcjonalnych dachów w centrum miasta o powierzchni 1 km2.

Rotterdam – dach zielony, który powstał na nieużytkowanej stacji kolejowej. Pod dachem, w arkadach pod torami kolejowymi aranżowane są przestrzenie na usługi.

W całym Rotterdamie na koniec roku 2018 r. było już 235 000 m2 zielonych dachów. Program zrównoważonych dachów ma na celu nie tylko obniżenie temperatury w czasie upalnych dni i zatrzymywanie wody deszczowej, ale także stworzenie miejskich oaz bioróżnorodności, miejsc do uprawy warzyw i owoców, poprawę estetyki przestrzeni dachowych, wykorzystanie dachów na cele rekreacji, sportu, spotkań towarzyskich i montażu urządzeń do produkcji odnawialnej energii, takich jak panele słoneczne lub turbiny wiatrowe. Ciekawym rozwiązaniem jest również przystosowanie dachów do dostaw paczek poprzez drony oraz projekt utworzenia ścieżki na wysokości łączącej przestrzenie dachowe.

Rotterdam – dach zielony, który składa się z części rekreacyjnej (widocznej na zdjęciu powyżej) i sadownicznej, na której posadzone są m.in. rodzime odmiany jabłoni, gruszy i dzikich roślin.

Warto również wspomnieć o mieście Nijmegen, które znalazło się na trasie wizyty studyjnej. Nijmegen uzyskało tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy w 2018 r. Wyróżnienie Komisji Europejskiej wiązało się z wdrożeniem zielonej wizji rozwoju miasta w sposób systemowy z dużym zaangażowaniem mieszkańców. Miasto posiada efektywny system gospodarki odpadami, prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców m.in. w kwestii ponownego wykorzystania odpadów. Dzięki temu poziom recyklingu sięga niemal 68%, a do 2020 r. ma wzrosnąć do 75%. Komisja Europejska podkreśliła także znaczenie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu oraz intensywny rozwój ścieżek rowerowych.

skwer między budynkami
Skwer Korenmarkt – powstanie skweru przyczyniło się do zmniejszenia miejskiej wysy ciepła oraz częciowej retencji wód opadowych.
Kamienica mieszkalna
Skwer Korenmarkt – projekt skweru powstał wspólnie z mieszkańcami, dzięki tej inicjatywie powstały również nasadzenia przy wejściach do budynku.

Podobne wpisy