Menu Zamknij

Jak zrobić ogród deszczowy w skrzyni lub gruncie? Jak inaczej zwiększyć retencję wody w krajobrazie? Praktyczne wskazówki i instruktaż budowy znajdziecie w broszurach dostępnych do pobrania.

Ogrodem deszczowym określa się nasadzenia roślin w gruncie bądź pojemniku, które usuwają zanieczyszczenia z  przepływającej wody deszczowej zbieranej z powierzchni dróg, placów i dachów.

Dzięki ogrodom deszczowym mniej wody spływa z powierzchni nieprzepuszczalnych (chodniki, ulice, parkingi, place) do kanalizacji, ponieważ rośliny zatrzymują ją w krajobrazie, zwiększając w ten sposób retencję wód. Chociaż ogród deszczowy przypomina zwykły ogród, sadzone są w nim szczególne rośliny hydrofitowe. Ich korzenie bądź kłącza zatrzymują zanieczyszczenia z pobranej przez siebie wody, np. metale ciężkie i związki białkowo-tłuszczowe. Podłoże ogrodu, dzięki odpowiednio dobranym warstwom piasku i żwiru, zatrzymuje zanieczyszczenia zawarte w wodzie.

Poniżej zamieszczamy instrukcje instalacji różnych typów ogrodów deszczowych – ogrodów w pojemnikach i gruncie, niecek infiltracyjnych, ogrodów infiltrujących oraz innych metod zwiększania retencji wody opadowej. Ich wykonanie, posługując się zmieszczonymi instrukcjami, nie powinno nastręczyć trudności nawet osobom niewprawionym w budowaniu własnoręcznych konstrukcji budowlanych czy nieznającym się na ogrodnictwie. Zamieszczone broszury zostały przygotowane w oparciu o broszury informacyjne i doświadczenia Melbourne Waters.

1. Ogrody deszczowe w pojemnikach

Broszura opisuje krok po kroku jak zbudować atrakcyjny wizualnie ogród deszczowy w pojemniku (np. drewnianej skrzyni), zlokalizowany w sąsiedztwie budynku, przy wylocie rynny.

2. Ogrody deszczowe w gruncie

Broszura opisuje krok po kroku jak stworzyć ogród deszczowy infiltrujący wodę do gruntu lub izolowany od podłoża.

3. Metody zwiększania retencji wody deszczowej

Broszura opisuje sposoby zwiększania retencji wody w krajobrazie dzięki zastosowaniu takich rozwiązań jak: nawierzchnie przepuszczalne (np. trawiaste, żwirowe, kamienne) oraz ogrodowe studzienki chłonne.

4. Infiltracyjna niecka retencyjna

Broszura opisuje sposoby zwiększania retencji wody w krajobrazie poprzez budowę takich obiektów jak niecka retencyjna.

5. Naturalistyczne stawy retencyjne

Broszura przedstawia krok po kroku jak stworzyć naturalistyczny zbiornik retencyjny, zawiera również informacje jakimi roślinami go obsadzić.

Podobne wpisy