Menu Zamknij

Poradnik TEEB dla miast, Fundacja Sendzimira (2010)

Polskie tłumaczenie poradnika TEEB dla miast o usługach ekosystemów w gospodarce miejskiej. Przełomowy poradnik, który uwrażliwił liderów politycznych na całym świecie na wartość środowiska przyrodniczego.

„Poradnik TEEB dla miast: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej” to polska wersja językowa poradnika wydanego w ramach projektu TEEB (od ang. The Economics of Ecosystems and Biodiversity). To najbardziej znane międzynarodowe przedsięwzię­cie dotyczące ochrony przyrody w ostatnich latach. Projekt dotyczy konieczności wyceny wartości usług dostarczanych ludzkości przez przyro­dę i proponuje konkretne rozwiązania z tego zakresu, dostosowane do potrzeb różnych grup decydentów. Jest realizowany na wielką skalę od 2007 roku. Zaangażowały się w niego dziesiątki naukowców i eks­pertów z całego świata. Projekt TEEB ma szerokie poparcie instytucji między­narodowych (Komisja Europejska, agendy rządowe kil­ku krajów wysoko rozwiniętych, UNEP, IUCN).

Dzięki polskiej wersji poradnika, która zostałą przygotowana przez Fundację Sendzimira, także polscy decydenci i interesariusze w miastach mogą zapoznać się z najistotniejszymi wnioskami projektu TEEB i zastosować je w swoich miastach.

Wersja do pobrania w pliku pdf

 

Podobne wpisy