Menu Zamknij

Zazielenianie miast w ramach budżetów partycypacyjnych

Budżety partycypacyjne (obywatelskie) dają mieszkańcom możliwość wpłynięcia na to, w jaki sposób zostanie spożytkowana część budżetów miast oraz dzielnic. Jeśli zależy nam na tym, by nasze miasta stały się bardziej zielone, warto zgłaszać wnioski dotyczące zieleni miejskiej.

Jeśli chcemy zgłosić projekt w ramach budżetu partycypacyjnego, sprawdźmy jaką pulą pieniędzy dysponuje nasze miasto lub dzielnica. Środki bywają rozdysponowane w taki sposób, że możliwe jest zgłaszanie projektów dotyczących każdego z tych obszarów z osobna. Gdy już wiemy jaka suma może być podzielona między zgłoszone projekty, zastanówmy się co w naszej okolicy wymaga dofinansowania. Pomysły muszą dotyczyć teranów publicznych, ogólnodostępnych. Może jakiś wybetonowany placyk warto przeznaczyć na skwer? A może w pobliskim parku od lat zaniedbuje się kwestię dosadzania drzew? Albo miejski las wymaga generalnego sprzątania oraz postawienia w nim koszy na śmieci i latarni? Projekty zgłaszane w ramach budżetów partycypacyjnych mogą dotyczyć również zielonych podwórek, ścian, dachów, ogrodów itd.

Kiedy wiemy już co chcemy ulepszyć w naszej okolicy, sprawdźmy jakie są wymogi formalne, dotyczące składanych projektów. Wszystkie informacje na ten temat znajdziemy na stronach miast oraz dzielnic. Dla przykładu, w Warszawie, projekt musi być złożony na odpowiednim formularzu, dostępnym w sieci, a poparcie dla niego swymi podpisami musi potwierdzić 15 osób. Przy składaniu projektu konieczne jest oszacowanie sumy, jaka będzie niezbędna na jego realizację. Z pomocą przyjdą tu materiały informacyjne, przygotowane przez urzędy, mówiące o tym „ile kosztuje miasto”. Oto przykłady informacji ogólnowarszawskiej na ten temat, jak również jednej z dzielnic Warszawy, Ochoty. W tych materiałach, w działach dotyczących zieleni, znajdziemy informacje o cenach sadzonek drzew i krzewów, kosztach naprawy alejek, założenia trawnika i żywopłotu, ilości pieniędzy jakie trzeba przeznaczyć na ławki, kosze na śmieci, latarnie itd. Koszt realizacji projektu oraz jego krótki opis ujęty w formularzu musi w terminie trafić do stosownego urzędu. Jeśli napotkamy na trudności z przygotowaniem projektu, możemy zwrócić się do urzędników o pomoc. Na ogół odbywają się spotkania informacyjne oraz konsultacyjne, jak rownież społeczne inicjatywy pomagające w przygotowywaniu wniosków.

Po złożeniu wniosku, zostanie on zweryfikowany przez urząd. Bardzo ważne jest by proponowany projekt mieścił się w ramach kwoty przeznaczonej do dyspozycji mieszkańców na danych obszarze. Jeśli wniosków wpłynie bardzo dużo, może być przeprowadzona ich wstępna selekcja. Autorzy wniosków mogą być poproszeni o ich ocenę i przyznanie określonej ilości punktów kilku projektom.

Głosowanie mieszkanców nad wyborem projektów, które zostaną sfinansowane z budżetu partycypacyjnego, może odbywać się np. elektronicznie, listownie oraz przez osobiste oddanie głosu w wyznaczonych punktach.  W Warszawie głosowanie odbędzie się będzie w dniach 16-26 czerwca 2015 r.

Na naszej stronie pisaliśmy o projektach, wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Łodzi w poprzednich latach. W jego ramach zrewitalizowane będą park im. Żeromskiego oraz im. Mickiewicza (Julianowski). W pierwszym z nich zostaną wymienione nawierzchnie chodników, powstanie duży nowoczesny plac zabaw, przybędzie ławek, zostaną postawione stoliki oraz stojaki rowerowe. W parku im. Mickiewicza rewitalizacja będzie polegać na utwardzeniu trasy dookoła stawu, w jego południowo-wschodniej części oraz remoncie obszaru rekreacyjnego w północno-wschodniej części parku. Dofinansowane zostaną również inne ciekawe pomysły. Tutaj więcej informacji na ten temat.

Weźmy przykład z mieszkańców Łodzi i postarajmy się by również inne miasta zazieleniły się dzięki budżetom partycypacyjnym.

Joanna Sanecka

fot. presta / Foter / CC BY-NC

Podobne wpisy