Menu Zamknij
płot drewniany i wejście do ogrodu

Kampania: Ogród dla Londynu (Londyn, Wielka Brytania)

Celem kampanii jest przeobrażenie 3 milionów ogrodów w sieć rezerwatów przyrody, która uczyni Londyn bardziej odpornym na zmiany klimatyczne i lepszym miejscem dla dzikich zwierząt. Program zakłada dobrowolny udział mieszkańców.

Londyn, od 2009 r. 

Do jakiego elementu środowiska  praktyka się odnosi?

Rośliny (drzewa, trawy, krzewy, kwiaty), zwierzęta, ptaki, bioróżnorodność, woda, klimat

Inicjator

London WildLife Trust

Kontakt

London Wildlife Trust

E-mail: enquiries@wildlondon.org.uk

Do jakiej kategorii usług ekosystemów odnosi się dobra praktyka? 

  •  regeneracja  (siedlisko dla zwierząt i ptaków, teren umożliwiający migrację dzikich zwierząt);
  • stabilizacja – regulowanie cykli hydrologicznych (wchłanianie wody w czasie powodzi, zatrzymywanie wody w glebie), łagodzenie ekstremów pogodowych (zmniejszanie temperatury w mieście), częściowa stabilizacja klimatu, pochłanianie CO2

Jaki problem wymagał rozwiązania?

Zmiany klimatyczne przyczyniają się do występowania bardziej gorącego i suchego lata, a zimy stają się cieplejsze i bardziej mokre. W konsekwencji jesteśmy narażeni na wysokie temperatury, susze i gwałtowne powodzie. Przewiduje się, że skutki zmian klimatycznych będa bardziej odczuwalne w miastach, gdzie występuje dużo nieprzepuszczalnych powierzchni, które zakłócają obsorbcję wody przez glebę. Obszary, gdzie występuje podwyższenie temperatury narażone są na napływ nowych gatunków zwierząt, co może przyczynić się do zakłócenia równowagi środowikowej – zmienić się może liczba drapieżników i szkodników na danym terenie, pojawić się mogą nowe choroby. Niektóre gatunki zwierząt będą potrzebowały pomocy by zaadaptować się do tych zmian.

Jakie jest rozwiązanie?

Kampania zainicjowana przez London Wildlife Trust dąży do zwrócenia uwagi na to, jak ważne dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt są londyńskie ogrody. Organizacja chce by prywatni właściciele ogrodów w Londynie zobowiązali się do podjęcia jednej z siedmiu inicjatyw by uczynić swój ogród bardziej przyjazny dla dzikich zwierząt i klimatu. Inicjatywy te obejmują: zasadzenie odpornych na suszę gatunków roślin, zakładanie zróżnicowanych żywopłotów, nasadzanie szerokolistnych drzew, tworzenie stawów, używanie ściółek, tworzenie zielonych dachów i zazielenienie tarasu.

Kampania zyskała poparcie burmistrza Londynu i jest wspierana przez Thames Water – prywatną firmę odpowiedzialną za zaopatrzanie ludności w wodę i oczyszczanie ścieków.

Program zakłada, że mieszkańcy sami podejmą działania i przyłączą się do inicjatywy. Każdy kto ma ogród może przyłączyć się do programu. Dla zainteresowanych programem London Wildlife Trust stworzył internetowy portal z praktycznymi informacjami dotyczącymi tego, jak wdrożyć w życie ww. inicjatywy. Opracowano także podręcznik Wildlife Gardening Pack z poradami na temat przyjaznego środowisku i klimatowi ogrodnictwa. Ogrodnicy mają także możliwość odwiedzenia i zobaczenia małych ogrodów przyszłości zlokalizowanych
w Londynie.

Jaki jest budżet projektu?

W latach 2009-2010 London Wildlife Trust wydał 2 303 490 £ na działalność charytatywną oraz 233 076 £ na fundrasing i promocję swoich działań.

Czy takie rozwiązanie zostało wykorzystane gdzieś jeszcze? 

Podobne kampanie zostały zorganizowane w Amsterdamie, Nowym Jorku, Chicago i Kopenhadze.

Dobrą praktykę opisał Mateusz Boćkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podobne wpisy