Menu Zamknij

Program zielonych ulic w Chicago (Chicago, USA)

Cztery podstawowe elementy programu to: skuteczne zarządzanie wodą deszczową, minimalizacja absorpcji ciepła, tworzenie konstrukcji ograniczających zanieczyszczenie świetlne oraz zwiększanie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu. Projekt polega na modernizacji miejskich ulic tak, by ich powierzchnie były bardziej przepuszczalne, dzięki czemu woda deszczowa będzie mogła przedostawać się do gleby, być tam gromadzona i w naturalny sposób filtrowana.

Chicago, od 2006 r.

Do jakiego elementu środowiska  praktyka się odnosi?

Woda, gleba, roślinność

Inicjator

Departament Transportu Miasta Chicago

Kontakt

30 N. LaSalle Street, Chicago, IL 60602

Telefon: (312) 744-3600

E-mail: david.leopold@cityofchicago.orgjanet.attarian@cityofchicago.org

Dodatkowe informacje:

http://www.fhwa.dot.gov/publications/publicroads/10mayjun/05.cfm

http://inhabitat.com/chicagos-next-lead-the-green-alley-project/

http://www.asla.org/awards/2007/07winners/212_hdg.html

http://www.metaefficient.com/architecture-and-building/chicago-green-alley.html

Do jakiej kategorii usług ekosystemów odnosi się dobra praktyka?

  • stabilizacja – regulacja przepływu wody, łagodzenie ekstremów pogodowych;
  • regeneracja – procesy krążenia i filtracji (oczyszczanie wody i powietrza) 

Jaki problem wymagał rozwiązania?

W Chicago jest ponad 13 000 ulic o łącznej długości ponad 21 000 kilometrów. Ulice to ponad 1 400 ha nieprzepuszczalnej powierzchniami, która w znaczący sposób przyczyniają się do powstawania miejskiej wody spływowej. Duża liczba nieprzepuszczalnych powierzchni stwarza większe zagrożenie wystąpenia lokalnych powodzi. Woda deszczowa przepływając przez powiechnie ulic zanieczyszcza lokalne zbiorniki wodne. Czarna nawierzchnia tradycyjnych ulic pochłania promieniowanie słoneczne przez co podnosi się temperatura w mieście i w konsekwencji dochodzi do efektu miejskiej wyspy ciepła. Stare oświetlenie uliczne zużywa dużo energii i przyczynia się do zanieczyszczenia świetlnego.

Jak go rozwiązano?

Departament Transportu jest inicjatorem projektu i nim zarządza. Program zakłada zastępowanie betonowych i asfaltowych nawierzchni dróg przez nawierzchnię wykonaną z materiałów przepuszczających wodę. Nowa, porowata nawierzchnia umożliwia przedostanie się aż do 80% wody deszczowej do podłoża, odfiltrowując zanieczyszczenia gdy woda przedostaje się do warstwy wodonośnej, skąd trafia fo Jeziora Michigan. Ulice zaprojektowane i wykonane w nowoczesny sposób pozwalają  odprowadzić odpady przemysłowe, zmniejszają szkody spowodowane przez wodę i zanieczyszczenia oraz zmniejszają ingerencję w naturalny obieg wody.

Program zielonych ulic zobowiązuje do stosowania nawierzchni, które absorbują minimalną ilość ciepła, redukując przez to efekt miejskiej wyspy ciepła co przynosi wiele korzyści m.in.: zmniejszenie zapotrzebowania na używanie klimatyzacji oraz lepsze warunki wegetatywne dla miejskiej roślinności.

W ramach programu używane są materiały budowlane pochodzące z recyklingu, co redukuje ponoszone koszty, zmniejsza zużycie surowców oraz ma pozytyny wpływ na składowiska odpadów.

Ponadto program zmniejsza zanieczyszczenie świetlne, ponieważ wymaga by oświetlenie uliczne było energooszczędne i dobrze zaprojektowane.

Departament Transportu Miasta Chicago zachęca także właścicieli prywatnych posesji, by wzięli udział w programie. Otrzymują oni praktyczne porady i są zachęcani do m.in. zakładania ogrodów deszczowych, które dopełniają działania podejmowane w ramach programu. Opublikowano także podręcznik, który prezentuje wiele dobrych praktyk realizowanych w innych miastach, a które mieszkańcy Chicago mogą wdrożyć na swoich posesjach.

Program cieszy się dobrą opinią wśród mieszkańców. Od 2006 roku, kiedy ruszyły pierwsze projekty pilotażowe, miasto zmieniło nawierzchnię na 15-20 drogach rocznie. Program otrzymał nagrodę za innowacyjność.

Jaki jest budżet projektu?

$900 000 – projekt pilotażowy

Czy takie rozwiązanie zostało wykorzystane gdzieś jeszcze? 

– Los Angeles 2008

– Ventura County Regional Watershed Program 2008

Dobrą praktykę opisała Justyna Pietras

Podobne wpisy