Menu Zamknij
oczko wodne

„Moja Woda” – retencja na działkach prywatnych

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”.

? Dane kontaktowe:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
(22) 45 90 100
www.nfosigw.gov.pl, www.gov.pl/web/klimat

Program: „Moja Woda”

Podstawa prawna: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Miejsce składania wniosków: wniosek będzie można złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (https://gwd.nfosigw.gov.pl) oraz w formie tradycyjnej za pośrednictwem poczty na adres: ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa.

Forma wsparcia: dofinansowanie do 80% kosztów realizacji inwestycji (maksymalna kwota 5 tys. zł) takich jak: zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, ale także na przewody odprowadzające wody opadowe, zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Dla kogo: dla właścicieli domów jednorodzinnych.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl, www.gov.pl/web/klimat

Podobne wpisy