Menu Zamknij

Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w mieście, Fundacja Sendzimira (2018)

Praktyczny poradnik z serii „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania” dotyczący zarządzania zielenią w mieście, z zaangażowaniem interesariuszy. 

O czym jest publikacja?

Poradnik koncentruje się na temacie współpracy międzysektorowej na rzecz zieleni w miastach.

„Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w mieście” to publikacja skierowana w szczególności do:

  • przedstawicieli administracji samorządowej, zajmujących się tematyką zieleni miejskiej;
  • decydentów na szczeblu lokalnym, pracowników sektora komunalnego i samorządowego, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych;
  • praktyków i teoretyków ochrony przyrody w mieście;
  • wszystkich osób zainteresowanych specjalistycznymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zielenią.

Pełną wersję elektroniczną (pdf) poradnika znajdziesz TUTAJ.

Przeczytaj poradnik online:

Słowo wstępne, Piotr Kempf, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Rozdział 1. Dlaczego warto współpracować? Tomasz Bergier, Jakub Kronenberg, Katarzyna Biejat (Fundacja Sendzimira)

Rozdział 2. Kompetencje władzy publicznej w zarządzaniu zielenią, Tomasz Jeleński (Politechnika Krakowska)

Rozdział 3. Zamówienia publiczne na rzecz zieleni w mieście, Tomasz Jakubiec (Urząd Miasta Łodzi)

Rozdział 4. Włączanie mieszkańców w działania na rzecz zieleni, Kasper Jakubowski (Politechnika Krakowska, Fundacja Dzieci w naturę)

Rozdział 5. Współpraca władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi w zakresie kształtowania zieleni miejskiej, Anna Wilczyńska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Stowarzyszenie MiastoDwa)

Rozdział 6. Komunikacja z mieszkańcami – dostęp do informacji, Marzena Suchocka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), Sabina Lubaczewska (Fundacja EkoRozwoju), Aleksandra Zienkiewicz (Stowarzyszenie Ochrony Drzew „miastoDrzew”)

Rozdział 7. Narzędzia internetowe jako sposób na dialog z mieszkańcami i współzarządzanie zielenią w mieście, Agata Pietrzyk-Kaszyńska (Intytut Ochrony Przyrody PAN)

Rozdział 8. Zielone budżety partycypacyjne, Agnieszka Rzeńca (Uniwersytet Łódzki)

Rozdział 9. Współpraca samorządów miast z gestorami sieci – czy można sadzić drzewa na sieciach? Marzena Suchocka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

Rozdział 10. Współpraca z sektorem prywatnym na teranach nienależących do miasta, Tomasz Jeleński (Politechnika Krakowska)

Nakład drukowany został wyczerpany.

————————————————————————————

Publikacje w serii „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania” 

Publikacje w serii wydawniczej „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania” wydawane przez Fundację Sendzimira od 2010 roku poruszają tematy związane z praktycznymi aspektami zrównoważonego rozwoju. Zawierają teksty poświęcone metodom i narzędziom, pozwalającym tworzyć skuteczne i trwałe rozwiązania, łączące rozwój gospodarczy z podnoszeniem jakości życia oraz ochroną zasobów naturalnych. Każdy numer omawia dobre praktyki z kraju i zagranicy, mogące stać się inspiracją dla wszystkich zainteresowanych problematyką zrównoważonego rozwoju.

Publikacje w serii wydawniczej „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania” adresujemy do decydentów na szczeblu lokalnym, przedstawicieli organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych tematem.

Dotychczas w serii wydawniczej ukazały się cztery pozycje:

  • Zrównoważony Rozwój – Zastosowania nr 1 ukazał się w 2010 roku. Poświęcony był przede wszystkim problematyce rozwoju lokalnego. Publikacja podsumowywała wyniki współpracy Fundacji z gminą Zawoja, dla której realizowana była większość projektów lokalnych w ramach Akademii Letniej „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce”.
  • Zrównoważony Rozwój – Zastosowania nr 2 ukazał się w  2011 roku. Zawierał artykuły, prezentujące dorobek naukowy i dobre praktyki z obszaru zrównoważonego rozwoju, związane z zagadnieniami takimi jak zintegrowana gospodarka komunalna, rozwój obszarów zurbanizowanych, nowoczesne metody edukacji dla zrównoważonego rozwoju.
  • Zrównoważony Rozwój – Zastosowania nr 3, zatytułowany „Przyroda w mieście” ukazał się w 2012 roku. Poświęcony był tematyce koncepcji usług ekosystemów oraz możliwościom jej wykorzystania do ochrony przyrody w miastach. Publikacja zawierała opis badania wartości drzew oraz barier administracyjnych i społecznych, zidentyfikowanych w badaniu kwestionariuszowym przeprowadzonym przez Fundację Sendzimira w 2011 roku.
  • Zrównoważony Rozwój – Zastosowania nr 4, zatytułowany „Przyroda w mieście. Rozwiązania”, ukazał się w 2013 r. Przedstawiał jeszcze bardziej praktyczne i szczegółowe zagadnienia, związane z zarządzaniem przyrodą w mieście. Tytułowe rozwiązania opisane zostały w podziale na techniczne i organizacyjne, rozciągając się od ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, poprzez budowanie międzysektorowych partnerstw, do strategicznego planowania błękitno-zielonej infrastruktury.
  • Zrównoważony Rozwój – Zastosowania nr 5, zatytułowany „Woda w mieście”, ukazał się w 2014 r. koncentruje się na tematyce wody w mieście, przedstawiając role wodnych ekosystemów w kształtowaniu zrównoważonego miasta. Prezentuje specyficzne rozwiązania techniczne, strategiczne, finansowe i systemowe stosowane do zarządzania wodą w ścisłym powiązaniu z zieloną infrastrukturą miasta.

Wszystkie numery dostępne są bezpłatnie w wersji e-book oraz pdf na stronie internetowej Fundacji Sendzimira.

Podobne wpisy