Menu Zamknij
panorama Toronto

Program zachęcający do tworzenia eko-dachów (Toronto, Kanada)

Celem programu jest zachęcanie mieszkańców i instytucji do tworzenia eko-dachów na budynkach (prywatnych, komercyjnych, przemysłowych, użyteczności publicznej).

Toronto, 2009-2012

Do jakiego elementu środowiska odnosi się praktyka:

Drzewa, bioróżnorodność, klimat, jakość powietrza

Inicjator:

Rada Miasta Toronto

Kontakt:

Green Roofs

Telefon: 416-392-0191, 416-392-0191

E-mail: sustainablecity@toronto.ca

Dodatkowe informacje:

http://www.toronto.ca/greenroofs/

Do jakiej kategorii usług ekosystemów odnosi się dobra praktyka? 

  • regeneracja – procesy krążenia i filtracji (oczyszczanie powietrza);
  • stabilizacja – łagodzenie ekstremów pogodowych (regulacja klimatu, ograniczenie efektu miejskiej wyspy ciepła), gospodarka wodą deszczową;
  • produkcja dóbr – produkcja energii (energia słoneczna);
  • jakość życia – funkcja estetyczna (ogrody na dachach)

Jaki problem wymagał rozwiązania?

Konieczność realizacji Planu działań w zakresie zmian klimatycznych , zgodnie z którym miasto Toronto ma o 80% ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do 2050 roku.

Jak go rozwiązano?

Toronto od dłuższego czasu było zainteresowane promocją eko-dachów. Początkowo miasto wzięło udział w inicjatywie stworzenia dwóch pokazowych zielonych dachów na budynku ratusza i na dachu Eastview Community Centre.

W 2004 roku miasto zleciło Uniwersytetowi Ryerson przygotowanie studium na temat potencjalnych korzyści ekologicznych zakrojonego na szeroką skalę programu wdrażania zielonych i chłodnych dachów w mieście przy uwzględnieniu lokalnych warunków klimatycznych i środowiskowych. Miasto zorganizowało również serię warsztatów konsultacyjnych z interesariuszami, aby poznać ich opinię na temat programu. Następnie miasto przygotowało dokument zatytułowany Urzeczywistniając zielone dachy (Making Green Roofs Happen), który opisywał w jaki sposób można zachęcać do zakładania eko-dachów.
1 lutego 2006 roku rada miasta zatwierdziła ponad trzyletnią strategię mającą na celu promocję idei zielonych dachów. W ramach tej strategii można było wyróżnić 4 główne kategorie interwencji: instalacja zielonych dachów na budynkach będących własnością miasta, pilotażowy program grantowy, wdrożenie programu zachęcającego do rozwoju zielonych dachów oraz informacja i edukacja.

Jaki był budżet projektu?

Kwalifikujące się projekty zielonych dachów otrzymują $50/m2, maksymalna kwota dofinansowania to $100 000. Kwalifikujące się projekty chłodnych dachów (cool roofs) otrzymują $2-5/m2, maksymalna kwota dofinansowania to $50 000. Czy takie rozwiązanie zostało wykorzystane gdzieś jeszcze?

Dobrą praktykę opisała Agata Golec z Insytutu na rzecz Ekorozwoju.

Podobne wpisy