Menu Zamknij

Miejski program sadzenia drzew: Ponownie zazieleńmy Atlantę (Atlanta, USA)

Celem projektu było przywrócenie miejskiego lasu w Atlancie poprzez nasadzanie nowych i utrzymywanie istniejących drzew. Działanie to miało pomóc miastu sprostać takim wyzwaniom jak: efekt miejskiej wyspy ciepła, zanieczyszczenie powietrza, czy powodzie. Celem było także uświadomienie mieszkańcom jak ważną rolę pełnią drzewa w miastach.

Atlanta, 2004-2008

Do jakiego elementu środowiska  praktyka się odnosi?

Drzewa

Inicjator

Organizacja Trees Atlanta we współpracy z miastem Atlanta

Kontakt

Trees Atlanta

Dyrektor Marcia Bansley

Telefon: (404) 522-49057

E-mail: marcia@treesatlanta.org

Do jakiej kategorii usług ekosystemów odnosi się dobra praktyka? 

  •   stabilizacja – łagodzenie ekstremów pogodowych (ograniczenie efektu miejskiej wyspy ciepła), regulowanie cykli hydrologicznych (powodzie)

Jaki problem wymagał rozwiązania?

Liczebność populacji Atlanty systematycznie wzrasta w wyniku czego rośnie zapotrzebowanie na ziemię pod nowe domy, centra handlowe, czy też ośrodki przemysłowe. W ciągu 30 lat poprzedzających wdrożenie projektu miasto utraciło ok. 65% drzew, co przyniosło dodatkowe koszty dla miasta i mieszkańców.

Jak go rozwiązano?

Sadzenie drzew było bardzo dobrze zorganizowane. Do identyfikacji obszarów, gdzie występowało zapotrzebowanie na nowe drzewa wykorzystano technologię GIS. Następnie organizacja Trees Atlanta występowała o wydanie stosownych pozwoleń na nasadzenie drzew i przystępował do porządkowania terenu. Drzewa były sadzone przez wolontariuszy w weekendy. Osoby chętne do wzięcia udziału w inicjatywie stawiały się w weekend na wyznaczonym miejscu, przechodziły krótki trening i przystępowały do sadzenia drzew.

Pracownicy organizacji Trees Atlanta byli odpowiedzialni za wsadzone drzewa przez trzy lata. Po tym okresie opiekę nad drzewami przejmowali mieszkańcy Atlanty. Ponieważ Trees Atlanta dąży do odtworzenia naturalnego charakteru lasów w Atlancie, większość nasadzonych drzew stanowiły gatunki lokalne.

Nasadzenie drzew przyczyniło się do rozwiązania ww. problemów oraz do wzrostu spójności społeczności lokalnych, które podjęły wspólne działania na rzecz środowiska
w którym żyją.

Nasadzanie drzew nadal jest kontynuowane. Kolejnym celem Trees Atlanta jest stworzenie gigantycznego parku wokół miasta.

Jaki był budżet projektu?

Budżet na lata 2007-2008 wyniósł $2.3 milionów.

Czy takie rozwiązanie zostało wykorzystane gdzieś jeszcze? 

Choć nie ma bezpośrednich odniesień do tego programu w innych miejscach, projekt jest łatwy do wdrożenia na innych obszarach.

Dobrą praktykę opisała Justyna Dziankowska

Podobne wpisy