Menu Zamknij

Plan zarządzania miejskim lasem (Seattle, USA)

Miasto Seattle wyznaczyło sobie za cel osiągnięcie 30% poziomu zadrzewienia do 2037 roku, aby zwiększyć środowiskowe, społeczne i ekonomiczne korzyści jakie drzewa mogą przynieść mieszkańcom. Plan zarządzania miejskim lasem w Seattle jest spójną strategią, która ma umożliwić osiągnięcie wyznaczonego celu.

Seattle, od 2007 r. 

Do jakiego elementu środowiska  praktyka się odnosi?

Drzewa

Inicjator

Koalicja ds. Miejskiego Lasu w Seattle (obecnie zwana Międzydepartamentalnym Zespołem ds. Miejskiego Lasu) – grupa reprezentująca 9 departamentów miasta, które  są odpowiedzialne za zarządzanie drzewami.

Kontakt

sandra.pinto_de_bader@seattle.gov

Dodatkowe informacje:

http://www.seattle.gov/trees/management.htm

Do jakiej kategorii usług ekosystemów odnosi się dobra praktyka? 

  • produkcja dóbr – produkcja materiałów trwałych (drewno);
  • regeneracja – procesy krążenia i filtracji  (oczyszczanie powietrza);
  • jakość życia – spokój, wyciszenie, relaks

Jaki problem wymagał rozwiązania?

Dokonujący się na przestrzeni kilku ostatnich dekad rozwój miasta przyczynił się do zmniejszenia obszaru miejskiego lasu w Seattle. Obecnie ok. 18% powierzchni miasta pokryte jest drzewami, podczas gdy 35 lat temu było to 40%. Zmniejszenie liczby drzew od 1972 roku kosztowalo Seattle $1.3 million rocznie w wyniku utraty korzyści z zagospodarowania wody deszczowej i $226000 rocznie w wartości oczyszczania powietrza.

Miasto zasadziło tysiące drzew w ramach prac restauracyjnych oraz nasadzając drzewa w lukach powstałych po usunięciu starych drzew. Stwarzono także zachęty dla podejmowania prywatnych inicjatyw nasadzania drzew. Jednakże działania te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i nie udało się zachować miejskiego lasu w stopniu jaki palnowano.

Jakie jest rozwiązanie?

W 1994 roku miasto utworzyło Koalicję ds. Miejskiego Lasu Seattle, w której  reprezentowane są wszystkie departamenty odpowiedzialne za zarządzanie miejskim lasem. Departamenty te podjęły współpracę, aby ocenić obecną sytuację, wyznaczyć cele
i określić w jaki sposób długoterminowe zarządzanie drzewami w mieście będzie się odbywać. Rezultatem współpracy jest Plan zarządzania miejskim lasem w Seattle. Plan określa działania, które umożliwią ochronę, utrzymanie i polepszenie stanu miejskiego lasu. W trakcie opracowywania planu urzędnicy wpółpracowali z konsultantami, oranizacjami pozarządowymi, jak również z ekspertami z dziedziny leśnictwa miejskiego. Wstępny plan został udostępniony do wglądu na stronie internetowej
i otrzymał ponad 90 komentarzy.

W 2009 roku utworzono Komisję ds. leśnictwa miejskiego w Seattle, która pełni funkcję ciała doradczego burmistrza i rady miasta w kwestiach dotyczących wytyczania polityk i regulacji odnoszących się do ochrony, zarządzania i konserwacji drzew i miejskiej roślinności.

Wkład mieszkańców i udział wolontariuszy są istotnymi elementami decydującymi o sukcesie projektów miejskich. Koordynatorzy z Komisji ds. Miejskiego Leśnictwa organizują pracę wolontariuszy, którzy dbając o stan drzew przepracowali już 110 000 godzin.

Dobrą praktykę opisała Olena Baltina z Donetsk National Technical University, Donetsk, Ukraina  

Podobne wpisy