Menu Zamknij

rzeki

W artykułach oznaczonych tym tagiem piszemy o różnych zagadnieniach związanych z rzekami w miastach.

Chrońmy lasy łęgowe w miastach

Przez gęstość zarastania, podmokły charakter i bogactwo gatunków są – trochę na wyrost – porównywane do lasów tropikalnych. W Polsce zachowało się ich ledwie 5%. Tym bardziej każdy fragment łęgu topolowo-wierzbowego…

krajobraz wiejski

Zdrowa rzeka, czyli jaka?

Tym razem przyjrzymy się roli rzek na terenach wiejskich w zapobieganiu powodzi i suszy. Czy uregulowana rzeka zmniejsza ryzyko powodzi? Nie. Czy sprzyja suszom? Tak. Pokażemy Wam, że nieuregulowana rzeka lub…

Czy łódzki Lamus popłynie?

Czy Łódź odkryje rzekę Lamus spod ziemi? Byłby to pierwszy taki przypadek w Polsce!  W jakim stopniu miasto zadba o bioróżnorodność związaną z ciekiem? Skąd „zaczerpnie” wody do Lamusa?

Seria filmów na kanale Wolne Rzeki

Krótkie filmy prowadzone przez Piotra Bednarka, prezesa Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki, doktoranta w Zakładzie Hydrologii IGIGP UJ. Poruszają różne zagadnienia związane z renaturyzacją rzek. Filmy dostępne tutaj:…

Podcasty z serii Zdrowa Rzeka

Polecamy wysłuchanie serii 15 podcastów nagranych na przełomie 2022 i 2023 roku, których celem było rzetelne uzupełnienie debaty publicznej o polskich rzekach, którą spowodowała katastrofa na Odry. Podcasty dostępne na stronie:…

Miasto frontem do rzeki

Fronty wodne często kojarzą się z wybetonowanym, uregulowanym brzegiem, zabudowanym infrastrukturą miejską. Rzeka w mieście jest w tej wizji ujarzmiona przez człowieka, miasto „pochłania” jej naturalność. Ale może być inaczej!

park z potokiem

Zapraszamy do udziału w badaniu geoankietowym na temat rzek w Warszawie

Jak mieszkańcy i mieszkanki postrzegają rzeki w mieście? Czy są dla nich ważne? Czy zauważają korzyści, które niosą ekosystemy dolin rzecznych? A może zagrożenia? Jakie funkcje według nich pełnią miejskie rzeki? Te i inne pytania zadajemy uczestnikom i uczestniczkom badania na temat rzek i innych cieków oraz towarzyszących im terenów w Warszawie. Badanie potrwa do końca września 2022 r.

panorama Warszawy z drugiego brzegi rzeki

Renaturyzacja cieków w miastach jest konieczna

Krajowy program renaturyzacji wód powierzchniowych wskazuje rzeki i inne zbiorniki, które należy “naprawić”, żeby osiągnąć cel Ramowej Dyrektywy Wodnej. Dotyczy to również cieków w miastach. W artykule wskazujemy opracowania pomocne…

ludzie stoją z niebieskimi tabliczkami

Drna. Niech płynie!

Drna była jedną z największych rzek Warszawy. Spotkał ją los podobny do wielu innych miejskich rzek i strumieni – wpuszczono ją w kanał, schowano pod ziemię. Czy da się odkrywać rzeki w mieście? Czy warto to robić?

ludzie na warsztatach

Podsumowanie spotkań eksperckich na temat miejskich dolin rzecznych

W trakcie dwudniowych warsztatów poszukiwaliśmy wyzwań i rozwiązań związanych ze zrównoważonym zarządzaniem dolinami rzecznymi w miastach. Podjęliśmy temat uwarunkowań formalno-prawnych, rewitalizacji i otwierania frontów wodnych, renaturyzacji cieków i zasilania ich wodą. Zapraszamy do przeczytania relacji.

Przywrócić rzece jej naturalny bieg

Często jeszcze na myśl o działaniach przeciwpowodziowych stają nam przed oczami wielkoskalowe przedsięwzięcia hydrotechniczne – budowa zbiorników retencyjnych oraz regulacja rzek – pogłębianie i odmulanie koryta, umocnienia brzegów, otaczanie go wałami…