Menu Zamknij

Analiza prawna przepisów i ustaw w kontekście ochrony drzew w mieście, Fundacja Sendzimira (2017)

Jakie akty prawne regulują zasady dotyczące ochrony drzew w mieście? Jak nowelizacja ustawy o Ochronie Przyrody ogranicza możliwości ochrony zieleni?

Analiza prawna została opracowana w ramach projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach”. Raport stanowi analizę obowiązującego prawa, po nowelizacji ustawy o Ochronie Przyrody z maja 2017 r. Opisuje zakres ochrony zieleni miejskiej, możliwości i obowiązki zarządców terenu i inwestorów w kontekście ochrony. Raport przybliża akty prawne i ustawy mające znaczenie w zarządzaniu zielenią miejską. Porusza zagadnienia związane z wydawaniem decyzji o usuwanie drzew, umocowane w aktualnie obowiązującym prawie, odpowiada na problematyczne zagadnienia występujące w miastach partnerskich projektu, tj. w Jaworznie, Krakowie, Łodzi, Warszawie oraz we Wrocławiu.

Podobne wpisy