Menu Zamknij

Szkolenie Narzędzia strategiczne rozwoju BZI, Warszawa (28-29.11.2019)

W dniach 28–29 listopada 2019 r. w Warszawie odbyła się pierwsza edycja warsztatów dotyczących włączania błękitno-zielonej infrastruktury do polityk lokalnych, w których wzięło udział 24 specjalistów z 13 miejscowości. 

Warsztaty stanowiły drugi etap programu szkoleniowego Climate NBS. W czasie kolejnych sesji uczestnicy poznali przykłady rozwiązań przyjętych w różnych miastach europejskich, dotyczących zapisów strategii, planów przestrzennych oraz innych dokumentów prawa lokalnego, promujących rozwój błękitno-zielonej infrastruktury. W czasie prac w grupach dyskutowali możliwość przeniesienia tych rozwiązań na grunt polski. Trzy spośród wypracowanych pomysłów zostały zarekomendowane do wdrożenia w Warszawie:

  • opracowanie dla wszystkich zlewni, w skład których wchodzi m.st. Warszawa planu obszarów przeznaczonych na duże, oparte na przyrodzie obiekty retencyjne;
  • wprowadzenie ulg od podatków od nieruchomości dla osób/podmiotów, które na swoim terenie wprowadziły rozwiązania zatrzymujące deszczówkę w miejscu opadu;
  • wdrożenie dla wszystkich nowych inwestycji współczynnika powierzchni biotopu, bazującego na rozwiązaniach niemieckich.

Ostatnie z prezentowanych rozwiązań spotkało się z żywym zainteresowaniem przedstawicieli miasta.

Warsztat służył również wymianie doświadczeń oraz kontaktów między uczestnikami.

Spotkanie zrealizowane zostało w ramach projektu Climate NBS Polska we współpracy z Biurem Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy.

Podobne wpisy