Menu Zamknij
panele fotowoltaiczne

Rząd zaprojektował nową dzielnicę pod nazwą solarCity jako modelowy przykład energooszczędnego kompleksu, wykorzystującego alternatywne źródła energii na potrzeby mieszkalnictwa (1300 mieszkań). Architektura krajobrazu i konfiguracja lokalnej infrastruktury podążają za koncepcjami ekologii, które podnoszą wartość ekologiczną ogólnej koncepcji energetycznej realizowanej w solarCity.

Tytuł

solarCity Linz-Pichling

Miasto, lata realizacji

Linz-Pichling, Austria 1991

Element środowiska, do którego praktyka się odnosi:

Bioróżnorodność, woda, biomasa, tereny zieleni

Inicjator

Miasto Linz

Do jakiej kategorii usług ekosystemów odnosi się dobra praktyka?

  • Siedliskowe (obieg substancji pokarmowych);
  • Regulacyjne (oczyszczanie wody);
  • Kulturowe (estetyka, rekreacja, obszar Natura 2000);
  • Zaopatrujące (biomasa, energia słoneczna, paliwo grzewcze…)

Jaki problem wymagał rozwiązania?

Rosnąca potrzeba rozwoju mieszkalnictwa.

Jakie jest rozwiązanie?

Zarówno orientacja budynków względem słońca, jak i duże okna zostały zaprojektowane, by wykorzystać energię słoneczną. Zastosowane rozwiązania architektoniczne nie tylko wspierają energooszczędność, ale redukują również potrzebę stosowania kosztownej klimatyzacji powietrza. Pierwotnym celem projektu jest redukcja konsumpcji energii poprzez zastosowanie energii termalnej, paneli solarnych i fotowoltaicznych, jak również energii wiatru i biomasy.

Ponadto, miejscowy krajobraz został odrestaurowany, a przy pomocy ochronnych pasów zieleni i mokradeł (Traun -Danube   Riverside, Aumühlbach) stworzono sieć siedlisk. Użyteczność terenów rekreacyjnych wspiera park krajobrazowy i jezioro (Weikersee).

Woda jest zbierana przez roślinność na zielonych dachach, zbiorniki retencyjne. Ścieki szare są oczyszczane filtrami piaskowymi. Osad jest kompostowany, a oczyszczona woda wykorzystywana jako nawóz. Z kolei naturalne mokradła są wykorzystywane jako obszary zalewowe, chroniące przed powodzią.

Projektem kieruje interdyscyplinarna grupa robocza. Realizując podejście systemowe, w zespole doradców są przedstawiciele sektora publicznego, biznesu i społeczności lokalnej. Co więcej, w charakterze ekspertów w projekcie uczestniczy także 12 organizacji non-profit, eko-architektów, planistów technologii energetycznej.

Jaki jest budżet projektu?

190,000,000  EUR

Czy takie rozwiązanie zostało wykorzystane gdzieś jeszcze?

solarCity to manifestacja idei i praktyczna realizacja założeń wyrażonych w unijnym projekcie EU-Ecocity. Tak kompleksowy projekt dotychczas nigdzie indziej nie jest prowadzony.

Dobrą praktykę opisała Beata Imre z Corvinus University of Budapest, Węgry

Podobne wpisy