Menu Zamknij
most nad Wisłą

Działania fundacji „Ja Wisła” (Warszawa, Polska)

„Przybliżamy rzekę ludziom” – hasło Fundacji dobrze oddaje charakter jej działalności. Poprzez projekty kulturalne, wydawnicze, informacyjne i ekologiczne Fundacja pracuje nie tylko na rzecz ochrony naturalnego biegu Wisły, wartości przyrodniczych doliny Wisły ale przede wszystkim kształtowanie relacji między mieszkańcami miasta a ich rzeką.

Warszawa, od 2005 roku

Do jakiego elementu środowiska odnosi się praktyka:

Woda

Inicjator:

Fundacja „Ja Wisła”

Kontakt:

Fundacja Ja Wisła
ul. Żywnego 21a m 71
02-701 Warszawa

Dodatkowe informacje:

http://jawisla.pl/

http://warszawa.wikia.com/wiki/Ja_Wisła

Do jakiej kategorii usług ekosystemów odnosi się dobra praktyka? 

  • Usługi kulturalno-rekreacyjne

Jaki problem wymagał rozwiązania?

Warszawski odcinek Wisły liczy ok. 27 km. Jest w większości nieuregulowany, tworząc liczne zakola i starorzecza o bogatej florze i faunie.

Choć jest to jeden z największych walorów przyrodniczych Warszawy, jego potencjał rekreacyjnego jest niewykorzystany. Ponadto, wskutek m.in. wciąż obecnej emisji ścieków bezpośrednio do koryta rzeki, postępuje degradacja środowiska przyrodniczego i spadek bioróżnorodności.

Wisła nie jest elementem budującym tożsamość miasta, przez co również więzi mieszkańców z rzeką są stosunkowo słabe.

Jak go rozwiązano?

Fundacja swoimi działaniami próbuje przyciągnąć mieszkańców Warszawy nad Wisłę, budować ich więź z rzeką i poczucie odpowiedzialności za jej obecny stan i przyszłe losy.

Fundacja aktywnie zabiega o rewitalizację Portu Czerniakowskiego i uczynienie z niego przestrzeni publicznej przyjaznej dla mieszkańców.  Na terenie portu chce m.in. utworzyć Skansen Rzeki Wisły. Sprzeciwia się planom wybudowania w dawnym porcie biurowca.

W 2006 roku Fundacja zorganizowała plenerową wystawę pt. „Wisła jaka była” prezentującą 102 wielkoformatowe reprodukcje zdjęć i grafik warszawskiej Wisły z XIX wieku. Pokazywała ona, jak jeszcze sto lat temu rzeka była czysta, a jej brzegi dostępne i przyjazne mieszkańcom, którzy mogli korzystać z plaż, bulwarów i portów.

W ramach projektów takich jak „Wisła serce Europy” Fundacja organizuje pokazy filmów na barce, obchody Nocy Świętojańskiej, wydarzenia artystyczne inspirowane motywem rzeki.

Popularyzuje korzystanie z rekreacyjnych usług rzeki na miejskiej plaży przy Pomniku Saperów – od 2008 roku w okresie wakacyjnym udostępnia leżaki, jak również organizuje rejsy po Wiśle i rajdy rowerowe wzdłuż rzeki.

W 2009 roku Fundacja „Ja Wisła” włączyła się również w działania na rzecz znakowania rezerwatów przyrody na Wiśle oraz monitorowała obszary Natura2000 (Dolinę Środkowej Wisły i Małopolski Przełom Wisły), by przeciwdziałać niszczycielom przyrody.

Jaki był budżet projektu?

Działania statutowe Fundacji „Ja Wisła” pochłaniają kwoty ok. 70 – 200 tys rocznie.

Finansowana jest ze środków Urzędu M. St. Warszawy oraz prywatnych darczyńców

Dobrą praktykę opisał Marcin Walków z Fundacji Sendzimira.

Podobne wpisy