Menu Zamknij

Zajrzeć na wystawę „Zieleń to życie” i nie skorzystać z okazji do wysłuchania ekspertów w dziedzinie zieleni? To niepodobne do nas! 

Na konferencji można było wysłuchać wielu ciekawych i inspirujących wykładów. Spotkanie rozpoczęło się prelekcją dr inż. Marzeny Suchockiej, która poświęcona była roli starych drzew w ekosystemach, i temu jak minimalizować zagrożenie jakie mogą stanowić dla ludzi. Zachowanie i utrzymanie starych drzew i drzew „świadków”, pozornie zniszczonych, pozbawionych życia i obumarłych, w bardzo dużym stopniu zwiększa bioróżnorodność, jak również korzystnie wpływa na ekosystem, m.in. poprawiając stosunki glebowe. Może też służyć uatrakcyjnieniu przestrzeni, na przykład gdy wykorzystamy obumarłe drzewa do tworzenia naturalnych placów zabaw. Takie miejsca cieszą się dużym zainteresowaniem w innych państwach europejskich. Na razie możemy je obejrzeć choćby w Berlinie, ale powoli wkraczają również do Polski, w specjalnym poradniku, do tworzenia takich miejsc zabawy inspiruje Urząd Miasta Warszawa.

Wystąpienie prof. dr hab. Stanisława Gawrońskiego, pt. „Fitoremediacja terenów zurbanizowanych” poruszało temat, wykorzystania zieleni do walki z zanieczyszczeniem powietrza. Zostały przytoczone wyniki badań (Dadvand et al. 2015 „Green spaces and cognitive development in primary schoolchildren”), dotyczących pozytywnego wpływu zieleni przyszkolnej na przyswajanie wiedzy u dzieci. Korzystny wpływ drzew na zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza w mieście potwierdzają również wyniki badań przeprowadzonych w Łazienkach Królewskich w Warszawie przez zespół prof. Gawrońskiego („Łazienki Królewskie ostoją czystego powietrza w Warszawie”). Dlatego warto wprowadzać zieleń gdzie tylko jest to możliwe, szczególnie w miejscach zdegradowanych, jak ma to miejsce na przykład w przypadku High Line Park w Nowym Jorku.

Prawnym aspektom ochrony zieleni miejskiej przyjrzeliśmy się bliżej dzięki analizie  Mecenas Agnieszki Masłowskiej-Gądek. Prelegentka przeanalizowała zmiany wprowadzone w Ustawie o Ochronie Przyrody, w sposób interesujący dla mieszkańca miasta i zajmującego się zielenią pracownika administracji. Już niebawem udostępnimy szerszą analizę prawną tej autorki opracowaną w ramach projektu „Międzysektorowa współpraca na rzec zieleni w polskich miastach”.

Izabela Małachowska-Coqui, architektka krajobrazu, na co dzień prowadząca pracownię w Niemczech przedstawiła różne podejścia do zarządzania zielenią. Wystąpienie pt. „Zielona infrastruktura czyli kapitał miast” koncentrowało się na omówieniu struktury zarządzania zielenią w Berlinie, Freiburgu i Hamburgu i tego jaki ma wpływ na kreowanie terenów zieleni w niemieckich miastach. Pojawiło się kilka inspirujących przykładów: Strategia zielonych dachów w Hamburgu, zrównoważone osiedle Vauban we Freiburgu, czy wielofunkcyjny, 26 hektarowy Gleisdreieck Park w Berlinie – przyjazna przestrzeń stworzona w zaniedbanej postindustrialnej części miasta. Ciekawym przykładem był też modelowy projekt KURAS dotyczący zrównoważonego gospodarowania wodami w mieście.

Zwieńczeniem konferencji była debata „Przestrzeń kiedyś wszystkich i niczyja, dzisiaj każdego”, do której zaproszeni zostali przedstawiciele Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – dyrektor ZZW dr Marek Piwowarski, dr Mariusz Burkacki oraz Sławomir Sendzielski. Debata poświęcona była udziałowi mieszkańców miasta w podejmowaniu decyzji a także narzędziom wspomagającym te procesy takim jak: Budżet Partycypacyjny czy Inicjatywy Lokalne. O tegorocznym budżecie obywatelskim i jego zielonych aspektach pisaliśmy w artykule na uslugiekosystemow.pl.

Podobne wpisy