Menu Zamknij
taczka w ogródku działkowym

Miejskie rolnictwo na opuszczonych działkach (CoolŪkis, Wilno)

Czy miejskie ogrodnictwo jest dobrym pomysłem na zazielenianie opuszczonych i zaniedbanych terenów? Jak pokazuje poniżej opisany przykład z Wilna należy zacząć od sieciowania chętnych do działania ogrodników!

Po powrocie ze studiów w Londynie założycielki inicjatywy, zauważyły, że stolica Litwy jest pełna wolnych przestrzeni czasem nawet dawnych ogrodów opuszczonych ze względu na wiek właścicieli i brak sił do działania. Jednocześnie, miały też świadomość, że jest wiele młodych osób, które chciałby produkować własną żywność, ale nie mają gdzie. Zainspirowane innymi inicjatywami tego typu, postanowiły założyć grupę sieciującą chętnych do uprawy warzyw w mieście, z właścicielami ziemi. Wynikiem było 40 aplikacji w pierwszym sezonie działania inicjatywy.

Tytuł:
CoolŪkis

Miasto, lata realizacji:
Wilno, od 2015

Element środowiska, do którego praktyka się odnosi:
tereny zieleni miejskiej, ogrody, rośliny, zwierzęta, ptaki, bioróżnorodność

Inicjator:
Stowarzyszenie CoolŪkis

Dodatkowe informacje:
http://www.coolukis.lt/apie/kasyracoolukis

Do jakiej kategorii usług ekosystemów odnosi się dobra praktyka?

  • Kulturowe (rekreacja, przywiązanie do miejsca, zieleń miejska),
  • Zaopatrujące (żywność).

Jaki problem wymagał rozwiązania?
Brak przestrzeni do uprawy warzyw w mieście, brak wiedzy na temat ogrodnictwa wśród młodych mieszkańców Wilna, potrzeba aktywizacji starszych mieszkańców miasta.

Jakie jest rozwiązanie?
Stowarzyszenie kontaktuje osoby chętne do uprawy ogrodu, z właścicielami opuszczonych działek. Na zasadzie wymiany barterowej lub preferencyjnego wynajmu, młodzi ogrodnicy mają szansę na uprawę warzyw w mieście. Dodatkowo, wspólne spotkania, warsztaty i wydarzenia budują wzajemne zaufanie, umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczenia między różnymi pokoleniami.

Czy takie rozwiązanie zostało wykorzystane gdzieś jeszcze?
Istnieje wiele tego typu organizacji sieciujących ogrodników i właścicieli ziemi, m.in.:

Dobrą praktykę opisała Anna Wilczyńska z Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW w Warszawie

Podobne wpisy