Menu Zamknij
park z domkami na drzewie

Park Shanghai Houtan (Szanghaj, Chiny)

Park Shanghai Houtan został zbudowany na terenach poprzemysłowych, należących niegdyś do huty stali oraz portu, który wykorzystywał je jako składowisko materiałów. Dziś porasta je nowoczesny park, który zaprojektowano tak, by regenerował zanieczyszczoną wodę i zdegradowane nabrzeże.

Tytuł

Park Shanghai Houtan

Miasto, lata realizacji

Szanghaj, Chiny, 2007-2009

Do jakiego elementu środowiska odnosi się praktyka:

Woda, bioróżnorodność

Inicjator

Rząd

Kontakt

TURENSCAPE

E-mail:  info@turenscape.com

Dodatkowe informacje:

http://www.asla.org/2010awards/006.html

Do jakiej kategorii usług ekosystemów odnosi się dobra praktyka?

  • Zaopatrujące (woda)
  • Regulacyjne (ochrona przed powodziami)
  • Kulturowe (rekreacja, doświadczenia refleksyjne i estetyczne)
  • Wspierające (produkcja tlenu)

Jaki problem wymagał rozwiązania?

Tereny poprzemysłowe były zaśmiecone gruzem, składowanym na nich. Ponadto, rzeka Huangpu była bardzo zanieczyszczona – uzyskała najniższą ocenę w krajowym rankingu jakości wód. Wyzwaniem było poprawienie niegdyś funkcjonującej prawidłowo ochrony przed powodziami. Wał zaprojektowany do ochrony przed powodzią tysiąclecia (z elewacją wysoką na 6,7 m) był wyburzony podczas „ery przemysłowej” na tym terenie. Ponadto, bagniste i zaśmiecone nabrzeże było niedostępne dla społeczności.

Jakie było rozwiązanie?

Głównym celem projektu było wdrożenie takiej strategii projektowania, która umożliwiłaby transformację miejsca w żyjący system, oferujący zarówno usługi ekosystemów, tj. produkcję żywności, ochronę przeciwpowodziową, oczyszczanie wody, tworzenie siedlisk, w połączeniu z funkcją edukacyjną i estetyczną.

Projekt opierał się na tworzeniu:

1)  Constructed  Wetland  i Regenerative Design – zaprojektowanych mokradeł, wzmocnionych wałów przeciwpowodziowych w postaci naturalnej „maszyny” do oczyszczania skażonej wody, kaskad i tarasów oraz przez wykorzystanie gatunków roślin charakterystycznych dla mokradeł;

2)  Memory  and  Prophecy  area  – obszaru zainspirowanego tradycyjnym chińskim krajobrazem rolniczym, tarasami, przypominającymi o rolniczym dziedzictwie Szanghaju, wraz z wyselekcjonowanymi roślinami i zrekultywowanymi płytami stalowymi.

3)  Path  Network  – sieć ścieżek edukacyjnych na zrekultywowanym obszarze.

Dziś, park Houtan jest przykładem żyjącego systemu, w którym infrastruktura ekologiczna dostarcza szeregu korzyści dla środowiska i społeczności, jak również wnosi istotny wkład do nowych metod oczyszczania wody i ochrony przeciwpowodziowej. Co więcej, krajobraz budzi wspomnienia minionej cywilizacji i przyszłego społeczeństwa ekologicznego. Projekt był stworzony i prowadzony przez ekspertów. Odpowiedzialnymi za opracowanie i wdrożenie zmian był Turenscape (certyfikowany przez chiński rząd instytut designu), wspierany przez ekspertów z  Peking  University Graduate  School of Landscape Architecture.

Dobrą praktykę opisała Aleksandra Sztobryn z Uniwersytetu Wrocławskiego

Podobne wpisy