Menu Zamknij

Warsztat Standardy udostępniania terenów zieleni pod krótko i długoterminowe dzierżawy, Warszawa (26.10.2018)

26 października 2018 r. odbył się warsztat „Standardy udostępniania terenów zieleni pod krótko i długoterminowe dzierżawy”, realizowany w porozumieniu w Zarządem Zieleni m.st. Warszawy (ZZW). W jego czasie dyskutowane były rozwiązania usprawniające proces dzierżawy oraz zmniejszające presję na szczególnie cenne obszary zieleni w mieście.

W spotkaniu uczestniczyło 25 osób: przedstawiciele ZZW, urzędów dzielnic oraz podmiotów z doświadczeniem dzierżawienia terenów zieleni na potrzeby organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym lub reklamowym.

Część pierwsza – omówienie sytuacji bieżącej

W pierwszej części spotkania omówiono aktualną sytuację w Warszawie. Wśród najważniejszych obserwacji znalazły się następujące:

  • brak jednorodnych, uporządkowanych wytycznych dotyczących warunków wynajmu, co stanowi utrudnienie zarówno dla dzierżawców, jak również dla podmiotów dzierżawiących,
  • brak uzbrojenia wynajmowanych terenów w podstawowe media, przez co najemcy zmuszeni są np. do używania generatorów prądu, w wyniku czego dochodzi do większej dewastacji dzierżawionych terenów,
  • brak informacji o terenach zieleni, które mogłyby być wynajmowane na potrzeby różnych wydarzeń, przez co większość imprez realizowanych jest w tych samych, powtarzających się lokalizacjach, co przekłada się na większą dewastację zieleni oraz narastający sprzeciw mieszkańców terenów sąsiadujących.

Część druga – rekomendacje dla Warszawy

W drugiej części spotkania opracowane zostały propozycje rozwiązań, które mogłyby ten stan rzeczy zmienić. Najważniejsze to:

  1. Opracowanie katalogu dogodnych, również nowych lokalizacji dla potencjalnych wydarzeń, z określeniem ich celu oraz skali, dzięki czemu poddane eksploatacji zostaną nowe tereny i zmniejszone uciążliwości w sąsiedztwie tych lokalizacji, które są najczęściej eksploatowane;
  2. Ustalenie standardów, obejmujących cel wydarzeń, ich charakter i lokalizację. Standardy definiować powinny m.in.: strefy funkcjonalne, plany dojazdów, drogi ewakuacyjne, lokalizację mediów i sanitariatów.
  3. Przystosowanie terenów do organizowanych wydarzeń: doprowadzenie mediów z licznikami, wytyczenie dróg dojazdowych, przygotowanie sanitariatów.

Zwieńczeniem prac w tym obszarze byłoby zebranie wszystkich informacji w mobilnej aplikacji/na stronie internetowej, obejmującej: mapę z lokalizacjami, zdjęcia i opisy terenów, terminarz imprez, warunki najmu dla poszczególnych lokalizacji, stawki, procedury najmu i dane kontaktowe.

Uczestnicy warsztatów wyrazili nadzieję, że przynajmniej część zaproponowanych rozwiązań zostanie w Warszawie wdrożonych. Wnioski z warsztatu przekazane zostaną Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy.

Podobne wpisy