Menu Zamknij

Lokalizacja

Wrocław

Data

11 – 13 październik 2023

Czas

All Day

Etykiety

Konferencja

Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej

To cykliczne wydarzenie odbywające się od 1991 roku. Jej zadaniem jest łączenie środowisk akademickich, instytucji oraz przedsiębiorców w celu rozwijania nowoczesnego podejścia do problemów pojawiających się w gospodarowaniu wodami.

Jakość wody w rzekach ma wielowymiarowe znaczenie. Dobrej jakości woda stanowi podstawę funkcjonowania ekosystemów rzecznych, jeziornych i morskich. Ma także kluczowe znaczenie dla człowieka – ujęcia wód pitnych w Polsce w znacznym stopniu ujmują wody powierzchniowe. Katastrofa odrzańska pokazała słabość aktualnie funkcjonujących systemów ochrony wód przed skażeniem zarówno w aspekcie monitoringu jak i ram prawnych formułujących zasady ochrony wód przed dostawą zanieczyszczeń. Niezbędna jest zatem debata, której efektem będzie wyznaczenie nowych kierunków działań w kontekście utrzymywania jakości wód powierzchniowych.

Podstawowe zagadnienia:

  • Przyczyny i skutki katastrofy odrzańskiej w 2022 roku,
  • Stan jakościowy rzek Polskich,
  • Negatywne oddziaływanie człowieka na jakość wód,
  • Normy prawne regulujące ochronę wód powierzchniowych
  • Perspektywy zmian
  • Rozwój sieci monitoringu
  • Wyzwania społeczne w zakresie ochrony ekosystemów wodnych.

Organizatorzy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy

Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

 

Opracowano na podstawie materiałów organizatora.

Udział: płatny, wymaga rejestracji do 22 września.

Więcej informacji: https://osgw.imgw.pl/o-szkole/