Ogrody deszczowe i niecki retencyjne

Jak zrobić ogród deszczowy w skrzyni lub gruncie? Jak inaczej zwiększyć retencję wody w krajobrazie? Praktyczne wskazówki i instruktaż budowy znajdziecie w broszurach dostępnych do pobrania.

Ogrodem deszczowym określa się nasadzenia roślin w gruncie bądź pojemniku, które usuwają zanieczyszczenia z  przepływającej wody deszczowej zbieranej z powierzchni dróg, placów i dachów.

Dzięki ogrodom deszczowym mniej wody spływa z powierzchni nieprzepuszczalnych (chodniki, ulice, parkingi, place) do kanalizacji, ponieważ rośliny zatrzymują ją w krajobrazie, zwiększając w ten sposób retencję wód. Chociaż ogród deszczowy przypomina zwykły ogród, sadzone są w nim szczególne rośliny hydrofitowe. Ich korzenie bądź kłącza zatrzymują zanieczyszczenia z pobranej przez siebie wody, np. metale ciężkie i związki białkowo-tłuszczowe. Podłoże ogrodu, dzięki odpowiednio dobranym warstwom piasku i żwiru, zatrzymuje zanieczyszczenia zawarte w wodzie.

Poniżej zamieszczamy instrukcje instalacji różnych typów ogrodów deszczowych – ogrodów w pojemnikach i gruncie, niecek infiltracyjnych, ogrodów infiltrujących oraz innych metod zwiększania retencji wody opadowej. Ich wykonanie, posługując się zmieszczonymi instrukcjami, nie powinno nastręczyć trudności nawet osobom niewprawionym w budowaniu własnoręcznych konstrukcji budowlanych czy nieznającym się na ogrodnictwie. Zamieszczone broszury zostały przygotowane w oparciu o broszury informacyjne i doświadczenia Melbourne Waters.

1. Ogrody deszczowe w pojemnikach

Broszura opisuje krok po kroku jak zbudować atrakcyjny wizualnie ogród deszczowy w pojemniku (np. drewnianej skrzyni), zlokalizowany w sąsiedztwie budynku, przy wylocie rynny.

2. Ogrody deszczowe w gruncie

Broszura opisuje krok po kroku jak stworzyć ogród deszczowy infiltrujący wodę do gruntu lub izolowany od podłoża.

3. Metody zwiększania retencji wody deszczowej

Broszura opisuje sposoby zwiększania retencji wody w krajobrazie dzięki zastosowaniu takich rozwiązań jak: nawierzchnie przepuszczalne (np. trawiaste, żwirowe, kamienne) oraz ogrodowe studzienki chłonne.

4. Infiltracyjna niecka retencyjna

Broszura opisuje sposoby zwiększania retencji wody w krajobrazie poprzez budowę takich obiektów jak niecka retencyjna.

5. Naturalistyczne stawy retencyjne

Broszura przedstawia krok po kroku jak stworzyć naturalistyczny zbiornik retencyjny, zawiera również informacje jakimi roślinami go obsadzić.