Ostrów łapie deszcz

1 lipca 2020 uruchomiony został program dotacji dla „łapaczy deszczu” w Ostrowie Wielkopolskim. W budżecie miasta zostało zabezpieczone 70 tys. zł na ten cel, z czego indywidualni mieszkańcy mogą uzyskać dotację w wysokości 2 tys. zł. Czas na składanie wniosków upływa 21 lipca!

📞 Dane kontaktowe:

Ostrów Wielkopolski – Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego
(62) 58 22 400/ 441/ 442/ 443/ 444/ 445

www.umostrow.pl, bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, uchwała

Program: Ostrów łapie deszcz

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR XXIII/270/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2020 roku

Forma i miejsce składania wniosków:

  • w wersji papierowej w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim;
  • w wersji papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski);
  • w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP: /MiastoOstrowWielkopolski/skrytka, Gmina Miejska Ostrów Wielkopolski).

Dofinansowanie: udzielane jest w kwocie netto na każdy budynek mieszkalny na danej nieruchomości w wysokości:

  1. 500 zł w przypadku nowych zbiorników naziemnych o łącznej pojemności do 500 litrów, wraz z łapaczami;
  2. 1 tys. zł w przypadku nowych zbiorników naziemnych o łącznej pojemności powyżej 500 litrów, wraz z łapaczami;
  3. 2 tys. zł w przypadku nowych zbiorników podziemnych.

Dla kogo: dla osób fizycznych, osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych przedsiębiorców a także do jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Budowa: elementów systemu deszczowego służącego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych bez: opracowania dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania; pokrycia kosztów remontu istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego sprawności; pokrycia kosztów zakupu i montażu rynien oraz rur spustowych na budynku mieszkalnym.

Źródła: www.umostrow.pl, bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pluchwała

fot. Stiopa