Gminny Program Gromadzenia Wody w Łomiankach

Od 18 do 31 sierpnia można składać wnioski o dotację na inwestycję gromadzącą wodę opadową w ramach Gminnego Programu Gromadzenia Wody w gminie Łomianki.

📞 Dane kontaktowe:

Wydział Ochrony Środowiska
(22) 768 62 25, (22) 768 62 24
lomianki.pl, uchwała

Program: Gminny Program Gromadzenia Wody

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXVI/224/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łomianki w ramach Gminnego Programu Gromadzenia Wody

Miejsca składania wniosków:  Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki.

Dofinansowanie: Wnioskodawca może uzyskać 80% kosztów zakupu, montażu lub budowy nowej infrastruktury z zakresu małej retencji określonej w Programie, jednak nie więcej niż 1.000,00 zł.

Dla kogo:

  • osób fizycznych,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • osób prawnych,
  • wspólnot mieszkaniowych,
  • jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi.

Budowa: zastosowanie zbiornika retencyjnego naziemnego na wody opadowe lub budowa przydomowego ogrodu deszczowego.

Źródła: lomianki.pl, uchwała, artykuł

fot. UG Łomianki