Dofinansowanie na deszczówkę w Gdyni

Urząd Miasta Gdyni stara się zachęcać mieszkańców do tworzenia miejsc sprzyjających retencji oraz do magazynowania wody opadowej.

📞 Dane kontaktowe:

Gdynia – Referat Ekorozwoju Wydział Środowiska
(58) 668 84 80, 668 84 73
www.gdynia.pl

Program: Dotacje celowe na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wykonanie ogrodu deszczowego

Podstawa prawna: Uchwała Nr XLIV/1278/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2018 r., Art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska

Miejsce składania wniosków: w kancelarii Urzędu Miasta Gdyni lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Środowiska, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia, 81-382

Dofinansowanie: 60% poniesionych kosztów, do kwoty 10 tys. zł

Dla kogo: właściciele i współwłaściciele nieruchomości, osoby fizyczne, osoby prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy

Budowa: ogród deszczowy

Źródło: www.gdynia.pl/mieszkaniec, www.gdynia.pl/bip