Bielsko-Biała łapie wodę

Do 31 lipca mieszkańcy i mieszkanki Bielska-Białej mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację inwestycji mających na celu ochronę środowiska.

📞 Dane kontaktowe:

Wydział Ochrony Środowiska i Energii
(33) 49 71 808,  (33) 49 71 514
www.bielsko-biala.pl, www.bip.um.bielsko.pl

Program: Finansowanie ochrony środowiska na terenie miasta Bielska-Białej

Podstawa prawna: Uchwała nr XVII/389/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Miejsca składania wniosków: stanowisko nr 3 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała.

Dofinansowanie: dla osób prawnych 50% poniesionych kosztów na realizację zadania objętego Programem; dla osób fizycznych i wspólnot do 100% z zastrzeżeniem, że nie mogą być to koszty wyższe niż 3 tys. zł na zbiornik podziemny o pojemności nie mniejszej niż 1 000 litrów, bądź 1 tys. zł na zbiornik naziemny o pojemności nie mniejszej niż 300 litrów.

Dla kogo: osoby dysponujące tytułem własności, osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy.

Budowa: zastosowanie zbiornika retencyjnego naziemnego na wody opadowe z dachu albo podziemnego na wody opadowe i inne (więcej w uchwale)

Źródła: www.bielsko-biala.pl, www.bip.um.bielsko.pl

fot. portalkomunalny.pl