Relacja z konferencji „Zieleń w miastach – krajobraz po bitwie, czy bitwa o krajobraz?”

W kwietniowym numerze czasopisma Zieleń Miejska, ukazała się relacja z konferencji  podsumowującej dwuletni projekt realizowany przez Fundację Sendzimira „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach”.

Praga-Północ przyciągnęła specjalistów ds. zarządzania zielenią

28-29 marca w Centrum Kreatywności Targowa, odbyło się wydarzenie, skupiające specjalistów ds. zarządzania zielenią z całej Polski. Do Warszawy przybyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, naukowcy, pracownicy organizacji pozarządowych oraz eksperci ds. zieleni. Wśród zaproszonych gości należy wskazać Salvadora Ruedę, który uświetnił całe wydarzenie i zaraził słuchaczy wizją SUPERBLOKÓW – jako recepty na zrównoważoną mobilność w mieście.

Nieszablonowa konferencja

Podczas dwudniowego spotkania, odbywały się m.in. dyskusje panelowe, warsztaty, gry i spotkania networkingowe. Uczestnicy z zaangażowaniem pracowali w zespołach roboczych, wymieniali się doświadczeniami a co najważniejsze kontaktami.

Była to doskonała okazja do spotkania, przepływu wiedzy oraz zaprezentowania efektów prac prowadzonych w ramach projektu przez ostanie dwa lata.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją zamieszczoną w kwietniowym numerze czasopisma Zieleń Miejska! 

Za udostępnienie materiału i pomoc w organizacji konferencji dziękujemy firmie ABRYS, wydawcy czasopisma Zieleń Miejska.

Projekt jest realizowany ze środków POIiŚ 2014-2020 oraz NFOŚiGW, a także Fundacji Sendzimira.