Konferencja „Zieleń w miastach – krajobraz po bitwie czy bitwa o krajobraz?”

28-29 marca 2019 r. serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji wieńczącej nasz dwuletni projekt Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach. Współgospodarzem wydarzenia będzie Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, jeden z partnerów projektu. 

TERMIN: 28-29 marca 2019 r.

MIEJSCE: Warszawa, Centrum Kreatywności Targowa

REJESTRACJA: nie przyjmujemy juz zgłoszeń do udziału w konferencji.

O konferencji

Konferencja będzie stanowiła platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych instytucji zaangażowanych w zarządzanie zielenią miejską w Polsce. Do udziału zapraszamy przedstawicieli:

 • samorządów, którzy są bezpośrednio zaangażowani w zarządzanie zielenią w miastach,
 • organizacji pozarządowych zajmujących się tematami zrównoważonego rozwoju zieleni,
 • biznesu zainteresowanego ochroną i rozwojem terenów przyrodniczych w mieście,
 • środowiska akademickiego aktywnie wspierającego inne podmioty w rozwijaniu błękitno-zielonej infrastruktury.

O wartość merytoryczną spotkania dba zespół Fundacji Sendzimira, we współpracy z partnerami projektu, urzędami miast Krakowa, Łodzi, Warszawy i Wrocławia.

W programie znajdą się nie tylko prezentacje dobrych praktyk z polskich miast ale również praktyczne warsztaty i debaty, które będą doskonałą okazją do lepszego zrozumienia prezentowanych przez miasta rozwiązań.

Wśród prelegentów będą osoby praktycznie zajmujące się różnymi aspektami zarządzania zielenią z Polski i zagranicy. Gościem specjalnym konferencji będzie przedstawiciel Barcelony, który wyjaśni jak w nowatorski sposób rozwijać zieleń w całym mieście.

PROGRAM KONFERENCJI

————– Pierwszy dzień konferencji (28 marca 2019 r.) 10.00-17.00 ————

SESJA OTWIERAJĄCA (10.00-11.45)

10.00-10.15 Powitanie uczestników Justyna Glusman (dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w urzędzie m.st. Warszawy), Ilona Gosk (dyrektorka zarządzająca Fundacji Sendzimira)

10.15-11.00 WYKŁAD OTWIERAJĄCY Międzysektorowa współpraca na rzecz zarządzania terenami zieleni w układzie “Superbloków”, Salvador Rueda, dyrektor BCNecologia (Urban Ecology Agency of Barcelona– publiczne konsorcjum Miasta Barcelona, Rady Miejskiej, Obszaru metropolitalnego Barcelony i Rady Prowincji Barcelona)

11.00-11.45 Nowa publikacja Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w mieście, w serii Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, nr 6/2018 – dyskusja panelowa z udziałem autorów: Tomasza Jeleńskiego (Politechnika Krakowska), Kaspra Jakubowskiego (Fundacja Dzieci w Naturę), Krzysztofa Górnickiego (Zarząd Zieleni m st. Warszawy), Łukasza Pawlik (ZZM Kraków) – prowadzą redaktorzy naukowi serii: Jakub Kronenberg, Tomasz Bergier

11.45-12.15 Przerwa kawowa

SESJA WARSZTATOWA (12.15-14.15) – udział w jednym z czterech warsztatów (obowiązują wcześniejsze zapisy)

Warsztat 1. Bitwa o krajobraz – jak zaangażować interesariuszy w działania na rzecz zieleni w mieście? Warsztat koncepcyjny z wykorzystaniem piramidy VISIS, Agnieszka Czachowska (Fundacja Sendzimira)

Warsztat 2. Zachęty i polityki – czyli jak przyspieszyć wdrażanie błękitno-zielonej infrastruktury w polskich miastach? Ewa Iwaszuk (Ecologic Institute, Berlin), Tomasz Bergier (AGH; Fundacja Sendzimira)

Warsztat 3. Superbloki – jak pomagają w zarządzaniu zielenią w dialogu z interesariuszami? Salvador Rueda (BCNecologia, Barcelona), Agnieszka Kowalewska (Fundacja Sendzimira)

Warsztat 4. Warsztat wewnętrzny dla przedstawicieli zarządów zieleni miejskich – wypracowanie dalszych kroków i planów współpracy międzysektorowejIlona Gosk (Fundacja Sendzimira), Jakub Kronenberg (Uniwersytet Łódzki, Fundacja Sendzimira)

14.15-15.00 Przerwa obiadowa

SESJA PODSUMOWUJĄCA pierwszy dzień konferencji (15-15.30)

Prezentacja efektów pracy warsztatowej przez przedstawicieli każdej z grup warsztatowych

SESJA POPOŁUDNIOWA (OPCJONALNA) (15.30-17.00) – jedna z aktywności do wyboru – zapisy będą prowadzone w trakcie konferencji 

Warsztat 1. Spotkanie networkingowe, Katarzyna Bryczkowska (Fundacja Kultura Dialogu)

Warsztat 2. Gra planszowa GREEN SURGE – zielona infrastruktura w mieście, Jakub Kronenberg (Uniwersytet Łódzki, Fundacja Sendzimira)

 

———— Drugi dzień konferencji (29 marca 2019 r.) 9.00-15.30 ———–

SESJA WARSZTATOWA (9.00-12.30)

9.00-10.00 Dobre praktyki z polskich miast – wprowadzenie. Prezentacja wybranych najlepszych praktyk polskich miast – zrealizowanych i zidentyfikowanych podczas projektu:

 1. Alternatywne formy finansowania zieleni w praktyce  Katarzyna Przyjemska-Grzesik (ZZM Kraków), moderator: Ilona Gosk
 2. Błękitno-zielona infrastruktura w adaptacji Radomia do zmian klimatu – Iwona Wagner (Uniwersytet Łódzki, ERCE, FPP Enviro Sp. z.o.o), moderator: Tomasz Bergier
 3. Proces konsultacji Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017–2030 – Agnieszka Czachowska, Agnieszka Kowalewska (Fundacja Sendzimira)
 4. Sadzenie drzew na sieciach – doświadczenia z ul. Świętokrzyskiej i pl. Pięciu Rogów w Warszawie – Monika Domanowska (ZDM Warszawa), Marzena Suchocka (SGGW)
 5. Karty inwestycyjne dotyczące ochrony drzew w czasie procesu inwestycyjnego – Aleksandra Zienkiewicz (ZZM Wrocław), moderator: Judyta Łuczyńska
 6. Nowe otwarcie w zarządzaniu zielenią – Łukasz Pawlik (Zastępca Dyrektora ds. Zieleni, ZZM Kraków), moderator: Jakub Kronenberg
 7. Zapobieganie parkowaniu na zieleni na podstawie doświadczeń z projektu z ZZW – Agnieszka Sikorska, (Cooperativa Studio, z ramienia Fundacji STOCZNIA), moderator: Michał Markowski

10.00–10.30 Dobre praktyki z polskich miast (world cafe) – dyskusja w grupach na temat zaprezentowanych dobrych praktyk

10.30–11.00 przerwa kawowa

11.00–12.30 Dobre praktyki z polskich miast (world cafe) – kontynuacja

12.30-13.00 przerwa kawowa

13.00-14.00 Panel dyskusyjnyPerspektywy współpracy międzysektorowej po zakończeniu realizacji projektuz udziałem Partnerów i podmiotów zaangażowanych w jego realizację – podsumowanie efektów pracy warsztatowej poprzedniego dnia, poszerzona dyskusja z pozostałymi uczestnikamiprowadzący: Tomasz Bergier

14.00-14.30 Podsumowanie konferencji

14.30-15.30 Obiad

 

–> Więcej o projekcie