Konferencja „Zieleń w miastach – krajobraz po bitwie czy bitwa o krajobraz?”

28-29 marca 2019 r. serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji wieńczącej nasz dwuletni projekt Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach. Współgospodarzem wydarzenia będzie Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, jeden z partnerów projektu. 

TERMIN: 28-29 marca 2019 r.

MIEJSCE: Warszawa, Centrum Kreatywności Targowa

REJESTRACJA: Udział w konferencji jest bezpłatny jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zgłoszenia do dnia 28 lutego 2019 r. Rejestracja na wydarzenie odbywa się za pośrednictwem FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

O konferencji

Konferencja będzie stanowiła platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych instytucji zaangażowanych w zarządzanie zielenią miejską w Polsce. Do udziału zapraszamy przedstawicieli:

  • samorządów, którzy są bezpośrednio zaangażowani w zarządzanie zielenią w miastach,
  • organizacji pozarządowych zajmujących się tematami zrównoważonego rozwoju zieleni,
  • biznesu zainteresowanego ochroną i rozwojem terenów przyrodniczych w mieście,
  • środowiska akademickiego aktywnie wspierającego inne podmioty w rozwijaniu błękitno-zielonej infrastruktury.

O wartość merytoryczną spotkania dba zespół Fundacji Sendzimira, we współpracy z partnerami projektu, urzędami miast Krakowa, Łodzi, Warszawy i Wrocławia.

W programie znajdą się nie tylko prezentacje dobrych praktyk z polskich miast ale również praktyczne warsztaty i debaty, które będą doskonałą okazją do lepszego zrozumienia prezentowanych przez miasta rozwiązań.

Wśród prelegentów będą osoby praktycznie zajmujące się różnymi aspektami zarządzania zielenią z Polski i zagranicy. Gościem specjalnym konferencji będzie przedstawiciel Barcelony, który wyjaśni jak w nowatorski sposób rozwijać zieleń w całym mieście.

Ramowy program konferencji:

Dzień 1. 10.00-16.30

Dzień 2. 9.00-15.30

  • Prezentacja dobrych praktyk dot. najlepszych rozwiązań z polskich miast
  • Warsztaty World Cafe – pogłębienie wyzwań i rozwiązań prezentowanych dobrych praktyk
  • Panel dyskusyjny pt. Perspektywy współpracy międzysektorowej po zakończeniu projektu

 

–> Więcej o projekcie