Menu Zamknij
pszczoła na kwiatku

Żyjące dachy dla dzikiej przyrody (Londyn, Wielka Brytania)

Projekt „Żyjące dachy dla dzikiej przyrody“ zaowocował utworzeniem 6 „żyjących dachów” na szczycie budynków, zlokalizowanych w najbardziej zaludnionych dzielnicach Londynu, w których równocześnie jest mało terenów zieleni. Ogrody te umożliwiają ochronę naturalnych siedlisk i bioróżnorodności. Projekt skupia się głównie na tworzeniu możliwie najlepszych siedlisk dla ptaków i owadów, którym urbanizacja szkodzi w największym stopniu.

Miasto, lata realizacji

Londyn, Wielka Brytania, 2009 r.

Element środowiska, do którego dobra praktyka się odnosi:

bioróżnorodność

Inicjator

Buglife   –The   Invertebrate   Conservation   Trust

Green   Roof Organization

Kontakt

www.buglife.org.uk

www.livingroofs.org

Do jakiej kategorii usług ekosystemów odnosi się dobra praktyka?

  • Wspierające (proces translokacji, zapylanie roślin, procesy filtracji, oczyszczanie powietrza i wody),
  • Zaopatrujące (żywność – miód, zioła),
  • Kulturowe (jakość życia, odkrycia naukowe, piękno i estetyka),

Jaki problem wymagał rozwiązania?

Coraz częściej w miastach tereny zieleni zastępowane są asfaltowymi parkingami, budynkami mieszkalnymi i siecią dróg. Liczne gatunki owadów i ptaków są zagrożone wyginięciem z powodu braku przestrzeni życiowej, pożywienia, a także zanieczyszczonego środowiska. Ptaki i owady są istotnymi ogniwami w łańcuchu pokarmowym ze względu na zapylanie roślin. Bez np. pszczół, rozmnażanie roślin byłoby niemożliwe. W długim okresie utrzymanie takiej sytuacji może doprowadzić do globalnego kryzysu żywnościowego.

Jakie jest rozwiązanie?

Projekt „Żyjące dachy dla dzikiej przyrody“ zaowocował utworzeniem 6 „żyjących dachów” na szczycie budynków, zlokalizowanych w najbardziej zaludnionych dzielnicach Londynu, w których równocześnie jest mało terenów zieleni. Ogrody te umożliwiają ochronę naturalnych siedlisk i bioróżnorodności. Na dachach utworzono dzikie łąki, przestrzenie piaszczyste, żwirowe by zainteresowały np. pszczoły. Oprócz tego tworzą one siedliska dla owadów miejskich, pomagają zredukować konsumpcję energii i zapobiec przeciążeniom systemów wodno-kanalizacyjnych w mieście. Projekt jest rezultatem współpracy organizacji ochrony przyrody Buglife i ekspertów zajmujących się zielonymi dachami z organizacji LivingRoofs. Finansowany jest przede wszystkim przez SITA Trust’s Enriching Nature Program.

Dobrą praktykę opisała Marta Kobyłecka 

Podobne wpisy