Standardy i procedury zarządzania zielenią

 

Gospodarka wodna i ludzie – o czym mówi ramowa dyrektywa wodna?

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. to dokument, który ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Dlaczego wspólnotowego? Gospodarka wodna wykracza poza granice państw – jedna rzeka płynie przez terytoria kilku krajów, z których spływają do niej również wody i zanieczyszczenia. Stąd też Dyrektywa mówi raczej o zlewniowym zarządzaniu wodą – i to zarówno rzekami, jak również jeziorami, wodami podziemnymi i przybrzeżnymi. Dyrektywa bierze pod ochronę wszystkie wody. Czytaj dalej „Gospodarka wodna i ludzie – o czym mówi ramowa dyrektywa wodna?”

Kto jest odpowiedzialny za gospodarkę wodną? Kilka słów o instytucjach

Gospodarka wodna to kompleksowa dziedzina, która koncentruje się na celach związanych z zaspokojeniem potrzeb wodnych ludności, przemysłu i rolnictwa, a także poprawą bezpieczeństwa powodziowego, ochroną przed zanieczyszczeniami. Pod tymi zadaniami kryją się instytucje, które nazywa się systemem gospodarki wodnej.  Czytaj dalej „Kto jest odpowiedzialny za gospodarkę wodną? Kilka słów o instytucjach”