Mapa rozwiązań NBS

Zazielenianie miast to nie tylko rola i zasługa władz lokalnych ale również aktywnych mieszkańców, którzy poprzez oddolne działania zmieniają swoje otoczenie. Ponieważ większość terenów miast to grunty prywatne i miasto oprócz planów miejscowych nie ma narzędzi wspierających kształtowanie tych obszarów, zaangażowanie pojedynczych osób, grup nieformalnych, stowarzyszeń oraz innych organizacji jest kluczowe. Wiele z ich inicjatyw ma bardzo innowacyjny charakter i może służyć za inspirację dla innych.

Na poniższej mapie miejsc sprzyjających retencji znajdują się przykładowe realizacje małych obiektów błękitno-zielonej infrastruktury takich jak ogrody deszczowe, niecki czy stawy retencyjne.

Zachęcamy do zgłaszania dobrych praktyk, którymi chcielibyście się podzielić z innymi umieszczając je na mapie.
Zgłoszenia można kierować na adres:office@sendzimir.org.pl