Menu Zamknij
rzeka Wisła
Fundacja Sendzimira

Organizator

Fundacja Sendzimira
Email
office@sendzimir.org.pl
Strona WWW
https://sendzimir.org.pl

Lokalizacja

ONLINE

Data

06 marca 2023 - 14 kwietnia 2023
Expired!

Czas

All Day

Etykiety

Szkolenie online

Miejskie ekosystemy dolin rzecznych – renaturyzacja, kształtowanie frontów wodnych, kampanie edukacyjne

Szkolenie e-learningowe Fundacji Sendzimira stanowi pierwszy etap programu szkoleniowego dotyczącego zarządzania usługami ekosystemów dolin rzecznych oraz prowadzenia skutecznych działań edukacyjnych na rzecz ich ochrony. Udział w programie jest bezpłatny a zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5 marca 2023 r.

Do udziału zapraszamy:

  • decydentów – przedstawicieli miast, którzy mają realny wpływ na ochronę, renaturyzację i zagospodarowanie dolin rzecznych – członków rad miejskich, zarządów miast, urzędników, kierowników jednostek miejskich;
  • specjalistów – przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych specjalizujących się w obszarach związanych z tematyką projektu, planistów i zarządców terenów nadrzecznych, projektantów, specjalistów zajmujących się ochroną dolin rzecznych oraz edukatorów i osób prowadzących kampanie społeczne.

Program kursu składa się z trzech modułów:

  • pierwszy będzie miał charakter wprowadzający, przybliży uczestnikom zagadnienia związane z usługami ekosystemów dolin rzecznych w miastach i wyzwaniami przed którymi stoją w związku z presją ubanizacyjną;
  • drugi moduł prezentował będzie dobre praktyki zarządzania dolinami rzecznymi na terenach zurbanizowanych, renaturyzacji i kształtowania frontów wodnych wraz z aspektami organizacyjnymi, prawnymi i technicznymi towarzyszącymi tym praktykom;
  • trzeci moduł dotyczył będzie prowadzenia skutecznych kampanii edukacyjno-informacyjnych na rzecz ochrony dolin rzecznych w miastach.

Znajdą się w nich: webinary, materiały szkoleniowe, dyskusje na forum, praktyczne zadania indywidualne i grupowe.

Do bezpłatnego udziału w tej części programu zaprosimy wszystkie osoby, które zgłoszą się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego do dnia 5 marca 2023 r.

Na zakończenie osoby, które z powodzeniem ukończą szkolenie otrzymają certyfikat. Istnieje możliwość udziału tylko w części online.

Szkolenie poprowadzą trenerki Fundacji Sendzimira: Agnieszka CzachowskaMagdalena PuczkoKarolina Maliszewska.

Drugim etapem szkolenia (dostępnym wyłącznie dla absolwentów i absolwentek kursu online) są szkolenia tematyczne:

  • Renaturyzacja cieków wodnych w miastach, Kraków, 15–19 maja 2023 r.
  • Prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych na temat ekosystemów dolin rzecznych, Wrocław, 30–31 maja 2023 r.
  • Kształtowanie frontów wodnych, Warszawa lub Gdańsk (tbc), 5–7 września 2023 r.

Więcej informacji: https://sendzimir.org.pl/projekty/miejskie-ekosystemy-dolin-rzecznych/program-szkoleniowy-miejskie-ekosystemy-dolin-rzecznych/