Menu Zamknij

Wrocław i Bydgoszcz – dwie publikacje w trosce o deszczówkę

Błękitno zielone katalogi powstają jak grzyby po deszczu. Jest to odpowiedź na zmiany klimatu, które coraz liczniej nawiedzają polskie miasta. 

W ostatnim czasie pojawiło się kilka ciekawych publikacji dotyczących zasad gospodarowania wodami opadowymi w mieście. Z pewnością możemy stwierdzić, iż jest to odpowiedź na licznie występujące podtopienia, błyskawiczne powodzie miejskie, ale również zmiana myślenia o wodzie i zasadach gospodarowania nią.

Dlaczego powstają?

Woda deszczowa zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Wodne nie jest już traktowana jak ściek. Zmienia to zasady dotyczące ponoszenia opłat za jej odprowadzanie (pisaliśmy o niej tu). Miasta w celu adaptacji do zmian klimatycznych z jakimi mamy obecnie do czynienia, pochylają się nad wieloma dokumentami, które na celu mają wskazanie pewnych kierunków prowadzenia polityki miejskiej.

Jakie dokumenty?

Dokumenty o których mowa, mogą być zarówno obszernymi strategiami adaptacji, jak i katalogami rozwiązań, służących poprawie jakości życia w mieście. Katalogi błękitno zielonych rozwiązań stworzył już Wrocław (w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych) i Bydgoszcz (program budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej i dostosowania sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta), do których przeglądu zachęcamy!

Katalog zielono niebieski – Bydgoszcz

Katalog dobrych praktyk – Wrocław

Podobne wpisy