Menu Zamknij

W miastach zwierzęta mają trudność ze zdobyciem wody. Możemy poprawić sytuację wystawiając naczynia z czystą wodą oraz dbając o to by ogrody i miejskie tereny zieleni były bardziej przyjazne przyrodzie.

W mieście zwierzętom może być trudniej o dostęp do wody niż o zdobycie pokarmu. Woda deszczowa szybko spływa do kanalizacji a nieliczne kałuże szybko parują i znikają. Coraz więcej się mówi o potrzebie zapewnienia zwierzętom wody podczas upałów. W kilku miastach Polski zaczęto wystawiać miski z wodą dla zwierząt. Fundatorami misek były m.in. sklepy zoologiczne a właściciele punków gastronomicznych, sklepów i innych lokali zobowiązali się do codziennego napełniania ich czystą wodą. Akcja ta miała miejsce m.in. w Lublinie.

Każdy z nas może wystawiać zwierzętom, nie tylko domowym, czystą wodę. Wystarczy do tego płaskie naczynie zapewniające nawet małym zwierzętom dostęp do wody. Może być to np. podstawka do doniczki. Istnieją też specjalne poidła dla ptaków, które służą im również jako miejsce do kąpieli.

Jeśli mamy własny ogród, korzyść przyrodzie przyniesie stworzenie w nim oczka wodnego. Oczko wodne przyciąga płazy, owady, skorzystają też z niego ptaki oraz inne zwierzęta. Nawet najmniejszy zbiornik z wodą w znaczący sposób polepszy warunki życia zwierząt w ogrodzie i zachęci je do odwiedzenia go.

W skali miasta warto się starać o to by zbiorniki wodne miały brzegi umożliwiające zwierzętom dostanie się do wody. Obecnie wiele stawów miejskich ma wybetonowane brzegi, które uniemożliwiają zwierzętom korzystanie z wody oraz stanowią dla nich zagrożenie. Przy tak zaprojektowanym brzegu, gdy zwierzę wpadnie do wody, nie jest w stanie się z niej wydostać. Tymczasowym rozwiązaniem może być zbudowanie podestów lub pozostawienie w wodzie np. zwalonego drzewa, po którym zwierzęta mogą przedostawać się na brzeg. Docelowym rozwiązaniem powinno być stworzenie zbiorników wodnych o łagodnych brzegach, umożliwijących bezpieczne korzystanie z nich. Planując nowe parki i tereny zieleni oraz remontując już istniejące, warto pomyśleć o stworzeniu w nich zbiorników wodnych lub chociaż zapewnieniu zwierzętom stałego dostępu do wody.

Fot.  MTSOfan / Foter / Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Joanna Sanecka

Podobne wpisy